StoryEditor

Spájajú samosprávy, firmy a trh

23.08.2002, 00:00

Zavádzanie informačného systému miest a obcí na internete (ISOMI) pokročilo do fázy jeho prepojenia s informačným systémom firiem a s pracovným trhom. Multiplikačný efekt tohto kroku spočíva práve v spojení týchto troch rôznych databáz. Systém v súčasnosti využíva 260 samospráv a ďalších asi 100 je pripravených k nemu pristúpiť. V registri podnikov je spracovaných 17-tisíc slovenských firiem, pričom tie najväčšie sa chystajú do neho vstúpiť. HN o tom informovala Jana Žilčayová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti ISOMI, a. s., Bratislava. Táto spoločnosť vznikla v októbri 2001 s cieľom zaviesť do praxe samospráv rovnomenný informačný systém, ktorý je súčasťou širšieho projektu internetizácie miest a obcí SR. Systém ISOMI začal fungovať vlani v novembri a postupne sa rozširuje. Akcionármi spoločného podniku sú regionálne samosprávne združenia a softvérová firma Trithem, a. s., Bratislava. Tá informačné systémy spracovala, uviedla do života a bezplatne ich ponúkla samosprávam vrátane školení pre používateľov. Celkové výdavky na zapojenie všetkých samospráv do systému odhaduje asi na 100 mil. Sk, z čoho sa časť už investovala do vývoja, implementácie, školení, ako aj do prevádzkových nákladov. Doteraz to predstavuje asi 5 mil. Sk. Podľa J. Žilčayovej je jedným z dôležitých prínosov zosieťovania databáz zabezpečenie základných podmienok pre aktívnu pracovnú politiku. V spolupráci s Národným úradom práce zaviedla spoločnosť ISOMI projekt pracovného trhu na internete v troch pilotných regiónoch s cieľom uľahčiť vyhľadávanie voľných pracovných miest a znižovať nezamestnanosť. Ďalším zámerom, v súčasnosti vo fáze príprav, je projekt vytvorenia siete špecialistov z nezamestnaných stredo- a vysokoškolákov, ktorí absolvujú rekvalifikáciu na informačné technológie i regionalistiku a budú sa starať priamo v regiónoch o zavádzanie informačných systémov do praxe. V prvej fáze by sa to týkalo asi stovky mladých ľudí, neskôr by ich počet mohol vzrásť aj na 2- až 3-tisíc. Spoločnosť ISOMI má v súčasnosti 22 akcionárov spomedzi 57 regionálnych združení miest a obcí SR. Je prístupná všetkým používateľom projektu, ktorým ponúka akcionársku spoluúčasť kúpou kmeňových akcií v hodnote 115 Sk za kus. Podľa J. Žilčayovej doterajšie aktivity firmy financoval majiteľ spoločnosti Trithem Jozef Herczeg, teraz prechádza na systém grantov, dotácií a mierneho zisku, keďže má v stanovách deklarované, že nie je primárne ziskovou spoločnosťou.

19. máj 2022 21:31