14.09.2017, 00:00

Peniaze si po novom požičiate ťažšie

Spotrebné úvery sa sprísnia. Na ktoré novinky sa treba pripraviť. Čo si treba preveriť, ak si chcete požičať peniaze. Experti z praxe vám radia, ako si správne vybrať pôžičku a ušetriť na tom.

peniaze, euro
Zdroj: Dreamstime

Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas
1. Dopyt po úveroch
Čo konkrétne sa má zmeniť v spotrebných úveroch od budúceho roku?
Vymenujem tie najdôležitejšie. Povinnosť ponechať v rámci príjmu rezervu vo výške 20 percent. Ak človek nemá sumu všetkých nesplatených úverov vyššiu ako ročný čistý príjem, táto podmienka preňho neplatí. Zohľadniť potenciálny nárast úrokovej sadzby o dva percentuálne body pri úveroch, ktoré nemajú úrokovú sadzbu fixovanú na celé obdobie a hrozí, že sa môže sadzba zvýšiť počas splácania nového úveru. Banky môžu pri predkladaní dokladov na účely overovania príjmu akceptovať aj obraty na účtoch klienta, ak má v danej banke účet.

2. Problémy s nesplácaním
Ako odporúčate riešiť situáciu, keď má človek problémy so splácaním úveru – ako má krok za krokom postupovať?
V prvom rade nikdy nečakať na to, že k nesplácaniu dôjde. Pretože, ak klient prestane úver splácať, výrazne sa mu komplikuje situácia čokoľvek s úverom spraviť.
Ak situáciu začne riešiť včas, banka mu môže upraviť podmienky splácania, napríklad schváliť odklad splácania na niekoľko mesiacov alebo predĺžiť splatnosť, čím sa zníži mesačná splátka.

3. Preverenie žiadateľov
Vymenujte konkrétne, čo si finančné inštitúcie preverujú u žiadateľov o úver.
Každá banka má vlastný systém vyhodnocovania klientov. Ale v zásade kontroluje hlavne to, či má klient príjem zo zamestnania alebo z podnikania (banky pri zamestnancoch spravidla preverujú príjem za posledných šesť mesiacov, niektoré za posledné tri mesiace). Tiež si overuje, či klient nemá negatívne záznamy v úverovom registri, teda nie je preúverovaný vrátane ručiteľských záväzkov.

4. Avizované novinky
Čo budú uvedené novinky znamenať v praxi pre bežných ľudí?
Najviac sa to dotkne nízkopríjmových ľudí, prípadne takých, ktorí sú významnejšie zadlžení už dnes. Tých, u ktorých celkový súčet zostatkov úverov je vyšší ako 12-násobok celkových čistých príjmov. Týmto skupinám sa môže stať, že úver buď nedostanú vôbec, alebo im bude schválená nižšia výška úveru, ako požadujú.

Jana Mišenková, konzultantka portálu Finančná Hitparáda
5. Dopyt po úveroch
Aká je aktuálna situácia pri braní pôžičiek na Slovensku?
Stopercentné financovanie nehnuteľností je už minulosťou a práve tu sa odkrýva priestor pre ich poskytovanie. Veľmi málo klientov dokáže kúpnu cenu doplatiť z vlastných zdrojov. Preto ak chcú bývať vo vlastnom, zvolia dofinancovanie spotrebiteľským úverom. Banky síce úvery ponúkajú za zvýhodnené úroky, avšak nie každý klient má možnosť ich získať. Neustále pribúdajú ľudia, ktorí pravidelne refinancujú existujúce úvery s výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov. Ďalším lákadlom pre klientov sú predschválené spotrebiteľské úvery, ich výška je vopred stanovená na základe historických údajov o finančnej situácii klienta.

6. Sprísnenie podmienok
Prečo podľa vás Národná banka Slovenska pristúpila k sprísneniu podmienok?
Odpoveď je zdravé úverovanie a obozretné posudzovanie pri schválení úveru. A tu je dôležitá odbornosť, či už zamestnanca banky alebo finančného sprostredkovateľa. Odkedy je splatenie spotrebiteľského úveru bez poplatku, tak sa nám rozmohla úverová turistika. Je ťažšie splácať úver a medzitým sa učiť vytvárať rezervu formou sporenia.

7. Dosahy na prax
Koho sa to dotkne najviac a koho to, naopak, nepostihne vôbec?
Určite to nepostihne bonitnejších klientov v trvalom pracovnom pomere. Horšie na tom budú viacčlenné rodiny a rodiny s nižším príjmom. Otázne je, ako to bude pri samostatne zárobkovo činných osobách s preukázaním a akceptovaním príjmu. 

8. Preverovanie klientov
Vymenujte konkrétne, čo banky preveria u žiadateľov o úver.
Už pri podpise žiadosti je klient informovaný o dôležitosti uvádzať pravdivé a kompletné údaje. Mal by byť upozornený, že svojím podpisom dáva súhlas na realizovanie dopytov do registrov ako Spoločný register bankových informácií, Sociálna poisťovňa, overenie údajov u zamestnávateľa. Overuje sa príjem klienta, úverová angažovanosť, platobná disciplína pri splácaní úveru. Klienti často zabú

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.