12.12.2017, 00:00

Zdanenie dividend treba dobre zvážiť

Kto a kedy musí podiely na ziskoch zdaniť a kedy z nich stačí odviesť len zdravotné poistenie.

Zdanenie dividend treba dobre zvážiť
Zdroj: Dreamstime

Kto a kedy musí podiely na ziskoch zdaniť a kedy z nich stačí odviesť len zdravotné poistenie. V ktorých rokoch nastali zásadné úpravy v zákonoch v tejto oblasti. Tieto otázky a tiež to, ako závisí vyplácanie dividend od účtovného obdobia ich vzniku, vysvetlia odborníci.

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace
1.
Dividendy 2004 až 2016 verzus 2018
Problematika dividend je rozsiahla a komplikovaná a navyše sa pri nich stále menia zákony. Najnovšie pravidlá zaviedla úprava platná od januára 2017. Čo by ste poradili ako základné pravidlo pri ich vyplácaní?

Pri vyplácaní dividend fyzickým osobám je stále dôležité rozlišovať, na aké účtovné obdobia sa vzťahujú. V prípade dividend za roky 2004 až 2016 stále platí, že u fyzických osôb nie sú predmetom dane, teda nebudú sa ďalej zdaňovať, a to ani za predpokladu, že sa vyplatia až v roku 2018. Treba však upozorniť, že dividendy za roky 2011 až 2016 stále podliehajú zdravotnému poisteniu, a to aj v prípade, ak sa vyplatia v rokoch 2017 a 2018, respektíve neskôr.2.
Pravidlá za rok 2017
Aká je prax pri vyplatení dividend v roku 2017?

Čo sa týka rokov 2017 a neskôr, dividendy vyplatené fyzickým osobám, ak sú vyplatené slovenským daňovým rezidentom, budú podliehať sedempercentnej zrážkovej dani. Ak ich vypláca zahraničná osoba, budú predmetom osobitného základu dane pri sadzbe sedem percent, ak však pochádzajú z tzv. nezmluvných štátov, bude to pri sadzbe 35 percent. Ide o štáty, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, respektíve zmluvu o medzinárodnej výmene informácií týkajúcich sa daní.

3.
Pravidlá za rok 2018
Aká je prax vyplácania dividend, ale až v roku 2018?

Pri dividendách prijatých v roku 2018, ale dosiahnutých za roky 2003 a skôr, netreba zabudnúť na povinnosť ich zdanenia sadzbou sedem percent. Pozor však na zmenu. Od roku 2018 sa v zákone o dani z príjmov rozšíri definícia pojmu „dividenda“. Za „dividendu“ sa po novom bude považovať už aj príjem zo zníženia základného imania v časti, v akej bolo predtým toto imanie zvýšené zo zisku po zdanení, rovnako ako aj výplata z prostriedkov kapitálových fondov z tých príspevkov, ktoré boli tvorené prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení. Vyššie uvedená rozšírená definícia „dividend“ sa použije len na príjem zo zníženia základného imania tvoreného za tie zdaňovacie obdobia, za ktoré je dividenda predmetom dane (napríklad v prípade fyzických osôb je to rok 2017).

4.
Zdravotné odvody
Ako je to s hradením zdravotného poistenia z podielov na zisku?


Pri zdravotnom poistení z dividend si treba preveriť, na aké obdobie sa vzťahujú. Zákon o zdravotnom poistení totiž pozná odlišné režimy na platenie odvodov z dividend za roky 2011 až 2012 a potom 2013 až 2016. Pri zdravotnom poistení z dividend za roky 2011 až 2012 sa poistné vypočíta jednorazovo v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa aplikuje percentuálna sadzba 10 percent, respektíve päť percent pre osobu so zdravotným postihnutím.

5.
Oznámenie poisťovni
Ako má postupovať príjemca podielov na zisku, ak má uhradiť zdravotné odvody?

Príjemca podielov na zisku musí do konca mája nasledujúceho roka zaslať svojej zdravotnej poisťovni oznámenie o takto prijatých dividendách. Je však dôležité upozorniť, že vymeriavacím základom je len suma dividend presahujúca minimálny vymeriavací základ príslušného roka, v ktorom sa dividendy prijali. Ak teda napríklad v roku 2018 budú vyplatené dividendy za rok 2012 v sume 1 000 eur, poistenec svojej zdravotnej poisťovni oznámi výšku prijatých dividend v sume 544 eur (1 000 – 456). Je to preto, lebo v roku 2018 si bude môcť od prijatých dividend odpočítať minimálny základ 456 eur.

6.
Postup formou preddavkov
Kedy sa musí zdravotné poistenie uhradiť formou preddavkov?

Pri dividendách za roky 2013 až 2016 sa zdravotné poistenie platí preddavkovo – za predpokladu, že sú zo Slovenska. V ostatných prípadoch bude mať príjemca tiež len oznamovaciu povinnosť a odvody z dividend sa mu stiahnu až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

7.
Výška sadzby
Aká sadzba sa vzťahuje na zdravotné odvody z dividend?


Percentuálna sadzba odvodov za roky 2013 až 2016 je jednotná, a to vo výške 14 percent. Platí to aj pre osobu so zdravotným postihnutím. Rozdiel je aj v tom, že preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend. Aj na rok 2018 platí, že zdravotné odvody z dividend je možné vypočítať najviac zo sumy 60-násobku priemernej mesačnej mzdy roku 2016 (v roku 2018 sa bude počítať najviac zo sumy 54 720 eur a v roku 2017 sa počíta najviac zo sumy 52 980 eur).

8.
Dividendy staršieho dáta
Vzťahujú sa zdravotné odvody aj na podiely zo ziskov dosiahnutých pred rokom 2004? Názory na to sa rozchádzajú.


Keď hovoríme o dividendách za obdobia pred rokom 2004, tak – podľa ná

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.