16.05.2018, 00:00

Vlastníctvo parcely sa dá aj vydržať

Roky hospodárite na poľnohospodárskom pozemku v domnení, že vám patrí. Jedného dňa však zistíte, že je napísaný na suseda. Alebo prechádzate cez cudzí pozemok na svoj a ten vám nový sused zatarasí.

kataster, pozemky
Zdroj: Dreamstime

Takéto prípady by sa mohli riešiť aj vydržaním. Dá sa to, avšak len ak splníte všetky zákonné podmienky. Oprávnenosť držby, nepretržitosť držby a uplynutie lehoty.

Oprávnenosť držby
„Ak chcem byť oprávnený držiteľ, musí existovať dôvod, ktorý zakladá túto oprávnenosť. Musí teda existovať dôvod si myslieť, že mi určitá vec patrí. Napríklad nadobudol som ju kúpou, uzatvoril som kúpnu zmluvu a zaplatil som kúpnu cenu,“ vraví notár Peter Danczi. Vzťahuje sa to aj na prípady darovacích a zámenných zmlúv. Notár preto upozorňuje, že nestačí, ak nehnuteľnosť alebo nejakú vec užívate. „Aby som bol oprávnený držiteľ, musím ju užívať tak, že mám domnienku, že mi tá vec patrí.“


Pri tomto prvom dôvode súdy začali rozhodovať ohľadne vydržania tak, že táto oprávnenosť musí byť založená skutočným, nielen domnelým dokumentom. „Nestačí sa tak so susedom dohodnúť, že si časť pozemku kupujem, museli sme podpísať aj zmluvu, ktorá následne napríklad nebola zavkladovaná na katastri.“


Vec, v tomto prípade konkrétna parcela, vám musí po celý čas potrebný na vydržanie patriť. A treťou podmienkou je uplynutie lehoty, a to pri hnuteľných veciach tri roky a pri nehnuteľnostiach 10 rokov. „Počas tohto obdobia musím mať vec nepretržite v oprávnenej držbe,“ upozorňuje notár.


Ako sa dostať k pozemku
Vydržanie sa dá dosiahnuť dvomi spôsobmi. Nesporovou a sporovou cestou. Prvá, nesporová, sa dá realizovať pred notárom. „Ak účastník pred notárom vyhlási, že splnil podmienky na vydržanie, notár mu osvedčí, že vec je jeho. Pritom však potrebuje písomný súhlas tých osôb, ktoré sú zapísané v katastri ako vlastníci, alebo ich právnych nástupcov, a to s úradne overeným podpisom takejto osoby,“ vraví Danczi.

Upozorňuje, že nie je možné vydržať len tak pozemok pred notárom bez toho, aby s tým osoba zapísaná na liste vlastníctva preukázateľne súhlasila. „Preto je toto nesporová cesta. Je to rýchly a bezpečný spôsob usporiadania vlastníckych vzťahov. Využíva sa veľmi často,“ vraví notár. Zároveň vo veľkej miere oslobodzuje súdy od zbytočnej agendy, ktorú si občania medzi sebou vyriešia bez súdov.

Sporová cesta
Ak sa to nedá urovnať jednoduchšou nesporovou cestou, potrebná je žaloba. „Žalobca na súde dokazuje, že splnil všetky tri podmienky. Môže podať žalobu o určenie vlastníckeho práva. Súd dôkazy vyhodnotí a ak ich vyhodnotí tak, že podmienky na vydržanie sú splnené, rozhodne o tom, že skutočnému vlastníkovi tá vec patrí.“ Danczi upozorňuje, že tieto podmienky pri nesporovej ceste boli takto sprísnené iba nedávno. Predtým stačil súhlas bez overeného podpisu a dalo sa vydržiavať aj pred notárom, a ešte dávnejšie bola úprava ešte benevolentnejšia, stačili dvaja svedkovia. Pripomína tiež, že vlastnícke právo sa nepremlčuje, a ak by niekto takto prišiel o nehnuteľnosť, má vždy možnosť brániť sa na súde alebo sa dohodnúť s vlastníkom, aby mu nehnuteľnosť previedol späť. Súdne trovy, samozrejme, hradí ten, kto súd prehral.

Právo prechodu cez pozemok
Splnením všetkých zákonných predpokladov sa dá nadobudnúť aj právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Napríklad právo prechodu cez cudzí pozemok. Aj v takom prípade sa podľa Ivety Vaškovej, členky vzdelávacej komisie Notárskej komory, dá domáhať tohto svojho práva na základe určovacej žaloby na súde. „Oprávnený držiteľ môže požiadať notára o vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.“ Aj v tomto prípade notár vyžaduje vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje právo zo

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.