29.05.2018, 00:00

Slovensko má priveľa právnikov

Slovensko má extrémne vysoký počet právnikov, dopyt po tomto vzdelaní sa však postupne koriguje. Študenti už vedia, že diplom z práva vysoké príjmy nikomu negarantuje, hovorí predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec.

Slovensko má priveľa právnikov
Zdroj: Dreamstime

Na Slovensku je právnické vzdelanie jedným z najpopulárnejších. Svedčí o tom množstvo absolventov týchto vysokých škôl. Naproti tomu – vymožiteľnosť práva je u nás nedostatočná. V čom vidíte hlavné príčiny?
Pokiaľ ide o absolventov vysokých škôl, je kriticky dôležité, aby sme sa viac než na kvantitu sústredili na kvalitu ich prípravy. Pravdou je, že aj z pohľadu vysokých škôl je jednoduchšie a lacnejšie ponúknuť viac miest pre štúdium práva, ako sú napríklad nákladovo náročnejšie technické odbory. Výsledkom je potom extrémne vysoký počet právnikov a určité sprofanovanie tohto odboru. To však už vedie k určitej korekcii dopytu – vidíme, že záujem
o tento odbor postupne klesá. Študenti jednoducho vedia, že diplom z práva nikomu negarantuje vysoké príjmy a trh s právnymi službami je presýtený. Preto je pre nich dôležité, aby sa snažili už počas štúdia získať čo najviac zručností a skúseností vrátane zahraničných
stáží.

A pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva?
Otázka vymožiteľnosti práva je omnoho širšia než samotná problematika vysokoškolského vzdelávania. Podľa môjho názoru skôr súvisí s celkovým nastavením spoločnosti, s úctou k právu a všeobecne s rešpektovaním pravidiel.

Ľudia si často myslia, že právo ako atribút spravodlivosti je akási gumená hmota, ktorú možno naťahovať tak či onak, prispôsobovať vplyvu a moci. Ako vy vnímate tento problém z pohľadu predsedu komory?
Toto vnímanie vyplýva aj z toho, že nachádzanie práva – najmä v komplikovanejších a hraničných situáciách – nie je triviálnou záležitosťou a vyžaduje si okrem skúseností a odbornosti aj hodnotové zakotvenie. Rovnako platí, že vnímanie kategórie spravodlivosti je
z princípu poznačené určitou subjektívnosťou. O to dôležitejšie je, aby sa výkon právnických profesií riadil vysokými etickými štandardmi a aby v právnom systéme fungovali kontrolné mechanizmy, ktoré majú ľudí brániť pred prípadným zneužívaním práva.

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá má za cieľ pomáhať uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a so zákonmi. Ako hodnotíte úspešnosť komory v napĺňaní tohto cieľa?
Naša komora je najväčšou stavovskou právnickou organizá ciou, s čím je spojený nielen vplyv, ale najmä zodpovednosť. Preto za každých okolností bránime princípy nezávislej advokácie a podporujeme všetky iniciatívy smerujúce k zlepšeniu právneho prostredia, respektíve s takýmito iniciatívami prichádzame. Okrem nich je tu zodpovednosť za samotný advokátsky stav. Zjednodušene ide o to, aby občania mohli mať istotu, že nech sa obrátia na ktoréhokoľvek advokáta, dostanú od neho profesionálnu právnu službu. Preto veľmi dbáme na prípravu a vzdelávanie našich budúcich kolegýň a kolegov, a zároveň plníme funkcie v oblasti dohľadu na riadny výkon advokácie.

Vaši advokáti zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi – čo im najviac v súčasnosti sťažuje prácu k spokojnosti klientov a napĺňaniu práva?
Jedným z problémov, o ktorom sa možno málo hovorí, je, že klient často vyhľadá advokáta až vtedy, keď už nastal vážnejší problém. Zo skúseností viem, že ak je už na začiatku, napríklad pri príprave zmluvy či zakladaní obchodnej spoločnosti, prítomný advokát, riziko budúcich drahých sporov sa zásadne znižuje. Súvisí to napokon aj s celkovou otázkou vymožiteľnosti práva, keďže mnohí ľudia pristupujú k právne dôležitým situáciám ľahkovážne a aj náročnejšie zmluvné dojednania riešia svojpomocne. Nedá sa tým povedať, že nie je priestor na legitímnu kritiku činnosti súdov a iných orgánov, no množstvo problémov by odpadlo, ak by ľudia
investovali viac do prevencie.

Aké iniciatívy vyvíja komora, aby status advokáta bol čestným statusom, aby sa o niektorých advokátoch nevravelo, že právo dokážu vysvetliť takým spôsobom, aký je „momentálne vhodný“?

Komora dohliada na riadny výkon advokácie, čoho súčasťou sú, pochopiteľne, aj jej právomoci
v disciplinárnej oblasti. Ide o tému, ku ktorej pristupujeme mimoriadne zodpovedne a zároveň
transparentne vo vzťahu k našim členom. No predovšetkým sa snažíme o pozitívnu prácu pre našich členov. Ide napríklad o službu v podobe veľkého množstva vzdelávacích aktivít, ale aj o osvetové aktivity vo vzťahu k verejnosti, aby ľudia správne vnímali našu úlohu v právnom systéme.

Pomoc advokáta bežnému občanovi je obyčajne takmer nepredstaviteľná, stále panuje názor, že na pomoc advokáta treba určitú mieru „bohatstva“ – skúste to vyvrátiť. Je advokátska pomoc dostupná aj menej majetným ľudom, dôchodcom žijúcim z dôchodku či osamelým matkám?
Určite áno. Každý má prá

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.