30.07.2018, 00:00

Sceľte pôdu a výhodne ju predajte

Rozdrobené parcely, o ktoré sa delia viacerí vlastníci. Taká je realita na slovenskom vidieku. A to je tiež dôvod, prečo sa svojho vlastníctva mnohí vzdávajú a predávajú podiely aj pod cenu. Pritom, ako upozorňuje Jozef Urban, podpredseda predstavenstva Komory pozemkových úprav, sceľovať pozemky sa dá. Len je potrebná vôľa vlastníkov. Postup podrobne reguluje zákon o pozemkových úpravách, ktorý nedávno proces zjednodušil.

Sceľte pôdu a výhodne ju predajte
Zdroj: Dreamstime

1. Aký je rozdiel medzi komplexnými a jednoduchými pozemkovými úpravami a ako sa vlastníci o nich dozvedia.

Komplexné pozemkové úpravy nariaďuje štát cez okresné úrady, a to na základe záujmu obce. Podmienkou na spracovanie projektu sú financie. Na druhej strane sa dajú využiť aj jednoduché pozemkové úpravy. „Tie štát nenariaďuje, ale povoľuje ich, a to na žiadosť investora, ktorým môže byť obec, podnikateľský subjekt, ale aj združenie vlastníkov,“ upozorňuje Urban. Všetci vlastníci v navrhovanom obvode projektu sú príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom oslovení listom. Z neho sa dozvedia o chystaných pozemkových úpravách. V liste je aj pozvánka na stretnutie, kde sa potom zisťuje záujem vlastníkov o vykonanie projektu. „Musia súhlasiť vlastníci nadpolovičnej výmery plochy zahrnutej do obvodu pozemkových úprav,“ vraví Urban.

2. Potrebný počet vlastníkov s pozemkovými úpravami súhlasia, nasleduje prípravné konanie.
V prípravnom konaní sa prevarujú dôvody naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav. Vytýčia sa hranice obvodu a určia pozemky, ktoré sú z pozemkových úprav vyňaté. Opäť sa overuje záujem vlastníkov, teda či s úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, spíše, až na výnimku, o prejavenom záujme zápisnicu. Prerokuje dôvody s obcou, s katastrálnym odborom potreby revízie údajov katastra. V spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu a možnosti ich využitia. Zabezpečí tiež, aby predtým, než rozhodne, boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami. „V spolupráci s obcou sa zriadi prípr

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.