31.07.2018, 00:00

Po scelení pozemkov ich cena stúpne

Predaj pôdy sa aj napriek rôznym zákonným obmedzeniam rozbehol, tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva. Pozemkové úpravy, komplexné aj jednoduché, vašu pôdu zhodnotia.

Po scelení pozemkov ich cena stúpne
Zdroj: Dreamstime

Odpovede ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

1. Štatistiky predajov
Aktuálny zákon má pri kúpe poľnohospodárskych pozemkov uprednostniť miestnych poľnohospodárov. Naplnil sa tento zámer?
Osobitná štatistika sa o tom nevedie. Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov však plní svoju úlohu a slúži na zamýšľaný cieľ. Dokazuje to pomerne vysoký podiel akceptovaných záujmov z počtu celkovo prejavených záujmov: z 12 300 doteraz prejavených záujmov až takmer 8 400 viedlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode, čo je takmer 70 percent úspešnosti prejavených záujmov.

2. Špekulatívne nákupy
Dôvodom prijatia zákona bola aj snaha obmedziť špekulatívny nákup pôdy, najmä zahraničnými investormi cez nastrčené slovenské obchodné spoločnosti. Podarilo sa to obmedziť?
Bohužiaľ, nemáme k dispozícii exaktné údaje o vývoji nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zahraničnými vlastníkmi alebo právnickými osobami, ktoré ovládajú zahraniční vlastníci. Kataster nehnuteľností nemá operát, ktorý by obsahoval údaje o pôvode vlastníka alebo jeho vlastníckom zázemí. Máme len empirické údaje, z ktorých vyplýva, že špekulatívne prevody poľnohospodárskej pôdy sa stále nepodarilo zastaviť ani výrazne obmedziť. Netýkajú sa však len získavania vlastníctva. V prevažnej miere ide o získanie užívacieho oprávnenia k pozemkom prostredníctvom nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov.


3. Druh pozemku
Ako sa uvádza na liste vlastníctva poľnohospodársky pozemok a kedy podlieha pod režim zákona?
Druhy pozemkov sú ustanovené vyhláškou a každý má v katastri nehnuteľností uvedený druh pozemku – poľnohospodársky (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast), lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha. Pod režim zákona, na základe ktorého sa nadobúda poľnohospodárska pôda, spadá každý poľnohospodársky pozemok okrem záhrady.

4. Mimo režimu zákona
Za poľnohospodársky pozemok sa podľa zákona nepovažuje, a teda pod režim zákona nespadá taký pozemok, ktorého možnosť poľnohospodárskeho využitia je obmedzená a ani pozemok priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok. Mohli by ste bližšie špecifikovať, o aké pozemky ide?
V prvom prípade ide najmä o pozemky na území ochrany prírody a krajiny, napríklad ak je v chránenej krajinnej oblasti, na chránenom vtáčom území, v národnom parku, národnej prírodnej rezervácii, v ochrannom pásme chráneného územia, v chránenej krajinnej oblasti.

Ďalej, ak sú na území ochrany vodného zdroja alebo liečivého či minerálneho prameňa. Alebo, ak cez parcelu vedú inžinierske siete nad alebo pod povrchom – vodovod, elektrovod, plynovod, ropovod. Pod režim zákona nespadá ani pôda v banskom revíri a ak z týchto dôvodov je na nej obmedzené poľnohospodárske využitie. V druhom prípade ide o pozemok, ktorý tvorí s priľahlou stavbou funkčný celok tak, že jedna nehnuteľnosť bez druhej by nemohli plniť svoju funkciu, pritom nie je podmienkou, aby mali jedného vlastníka.

5. Rozhodujúci je zákon
Kto má konečné slovo pri rozhodovaní o tom, či pozemok patrí pod režim zákona?
Prvé i posledné slovo tu má zákon, ktorý presne určuje, ktorý pozemok patrí pod režim ponukového konania. Používatelia registra, kde sa zverejňujú ponuky, môžu využiť rubriku „pomoc“, ktorá je v registri.

6. Nové pozemkové úpravy
Ministerstvo už dlhšie avizuje začatie komplexných pozemkových úprav v ďalších katastrálnych územiach. V akom štádiu sú prípravy?
Ministerstvo v apríli v tomto roku začalo verejné obstarávanie pre 168 nových projektov pozemkových úprav. V súčasnosti bol ukončený proces vyhodnocovania predložených ponúk. Po kompletizácii

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.