15.10.2018, 00:00

Zvážte, na aký úkon udelíte plnú moc

Generálna plná moc vás môže zaskočiť, ak sa v bytovke hlasuje napríklad o úvere na jeho rekonštrukciu alebo ak sa v dedičskom konaní rozdeľuje majetok. Na to, ako udeliť plnú moc platne, upozorňujú odborníci z praxe.

Zvážte, na aký úkon udelíte plnú moc
Zdroj: Dreamstime

1. Aký je postup pri uzavretí kúpnej zmluvy

Na Slovensku môže vyhotoviť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť prakticky ktokoľvek. Požiada o osvedčenie podpisu na kúpnej zmluve, pričom nie je žiadnou zo zmluvných strán, a uvedie, že koná na základe splnomocnenia.

V kúpnej zmluve môže byť údaj o tom, že predávajúci sa dal zastupovať na základe splnomocnenia inou osobou. Avšak samotné splnomocnenie nie je súčasťou zmluvy. „Ak ho dotyčná osoba, teda zástupca pri podpise nepredloží spolu so zmluvou, je potrebné byť obozretný a daný úkon odmietnuť,“ odporúča notárka Zuzana Grófiková. Pripomína, že nijaký právny úkon nemôžete urobiť a podpísať za iného bez toho, aby vám udelil na konkrétny úkon splnomocnenie. A tu je podľa notárky dôležité, čo konkrétne splnomocnenie obsahuje.

Rada notárky:
„Rozhodne by ľudia mali venovať veľkú pozornosť obsahu kúpnej zmluvy a spoľahnúť sa pri jej vyhotovení na odborníka, ktorým je notár alebo advokát. Ak totiž notár podpisy na kúpnych zmluvách len osvedčuje, teda nevyhotovil ju sám vo forme notárskej zápisnice, za jej obsah nezodpovedá,“ podčiarkuje notárka.


2. Čo musí doklad obsahovať

Splnomocneniu je potrebné venovať náležitú pozornosť. Splnomocniť na uzavretie kúpnej zmluvy môže tak kupujúci, ako aj predávajúci. Obzvlášť závažnú pozornosť treba venovať splnomocneniu na predaj nehnuteľnosti.

„Dom či byt nepredávame ani nekupujeme dennodenne, a preto by si ľudia na daný úkon mali nájsť čas a byť pri podpise osobne prítomní,“ radí Zuzana Grófiková. Splnomocnenie teda podľa nej prichádza do úvahy len výnimočne. „Napríklad vtedy, ak niektorá zo zmluvných strán nemá možnosť podpísať kúpnu zmluvu. Zdržiava sa v cudzine alebo jej v tom bránia zdravotné dôvody.“ Notárka upozorňuje, že aj z obsahu listiny musí byť zrejmé, zrozumiteľné a dostatočne určité, na aký úkon ste nejakú osobu poverili zastupovaním svojej osoby. V žiadnom prípade nie je možné na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, použiť všeobecné, teda generálne splnomocnenie. V doklade treba uviesť podstatné náležitosti úkonu, na ktorý je určené, aby nevznikla pochybnosť o rozsahu vôle toho, kto splnomocnenie udeľuje.

Rada notárky: „Splnomocnenie na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať presné označenie nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom prevodu. Malo by obsahovať aj kúpnu cenu a spôsob jej odovzdania. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený a musí byť prílohou kúpnej zmluvy alebo byť s ňou neoddeliteľne spojené, a to s každým jej exemplárom,“ upozorňuj

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.