23.10.2018, 00:00

Daňový poradca pomáha aj pri súdnych sporoch

Úlohu daňového poradcu si niektorí zužujú len na poradenstvo pri daňovom priznaní. Môže však významne pomôcť kedykoľvek, keď ste v spore s daniarmi. Dobré je aj, ak vás zastupuje počas daňovej kontroly, hovorí Peter Huba zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Daňový poradca pomáha aj pri súdnych sporoch
Zdroj: Dreamstime

V praxi sa stretávame s tým, že podnikatelia často nevedia, aké sú ich práva pri daňovej kontrole. Ani to, aké prostriedky môžu využiť, ak nesúhlasia s postupom.


Aké sú teda ich práva, o ktorých by mali vedieť?
Medzi najdôležitejšie patrí predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia. Môžu nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania urobeného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou, majú právo klásť svedkom a znalcom otázky. Neskoršie pri ústnom pojednávaní v priebehu daňovej kontroly vyjadrovať sa k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim.

Ak chce firma alebo podnikateľ byť v spore s daniarmi úspešný, na čo musí poradca dohliadať? Čo nesmie zanedbať?
Zápisnice z ústnych pojednávaní a úradné záznamy musia byť vyhotovené verne a presne zachytávať vyjadrenia osôb alebo popis úkonu. Práve vtedy vie využiť svoje skúsenosti, pretože má právo nazerať do spisu. Potom môže podať sťažnosť na postup daňového úradu, alebo aj vzniesť námietku zaujatosti voči jeho zamestnancovi.


Ak podnikatelia nevyužili služby daňového poradcu počas daňovej kontroly, tak ďalšiu možnosť majú v rámci konaní o vyrúbení daní. Ako prebieha?
Ak daňová kontrola zistí rozdiel v sume, ktorá mala byť zaplatená, alebo na ktorú bol uplatnený nárok a firma uplatnila napríklad nadmerný odpočet pri DPH, daňový úrad im doručí protokol s výzvou. Konanie o vyrúbení dane sa začína nasledujúci deň potom. Súčasťou protokolu je výzva, aby sa firma vyjadrila k zisteniam v protokole. Pre úspech v daňovom spore je dôležité, aby boli v písomnom vyjadrení uvedené všetky pripomienky a dôkazy, ktoré preukazujú tvrdenia daňového subjektu. Preto je dôležité, aby firma alebo podnikateľ oslovil daňového poradcu.

Ako rýchlo sa firma musí postarať, aby stihla termín?
Vyjadrenie k protokolu spolu s dôkazmi, ktoré sa nepredložili počas kontroly, treba dať do 15 pracovných dní od doručenia výzvy. Lehota je krátka. Aj vtedy je dôležitá úloha poradcu. V praxi sa totiž vyskytujú prípady, že subjekt lehotu nestihne a ďalším možným prostriedkom obrany je až podanie odvolania voči rozhodnutiu daňového úradu. Dôležitosť včasného podania odvolania zvýrazňuje aj fakt, že ak sa neuplatnilo odvolanie ako riadny opravný prostriedok, potom nemožno podať ani správnu žalobu na súd.

Na čo sa sústreďuje argumentácia v odvolaní?
Na to, aby poukázala na prípadné porušenie základných zásad správy daní. Namietajú sa úvahy a tvrdenia daňového úradu, a najmä závery dokazovania. Často sa dostanú obe strany do sporu o tom, kto nedal viac dôkazov. Úrad argumentuje, že dôkazy sú nedostatočné na strane firmy. Tá si, naopak, tvrdí, že si svoju povinnosť s dostatkom dôkazov splnila.

Čo sa stane, ak daňový úrad nevyhovie odvolaniu?
Ak sám nevyhovie odvolaniu, čo sa deje len výnimočne, potom je povinný vec postúpiť odvolaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici.

Možno sa voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva odvolať?
Nedá sa odvolať, ale postihnutá firma či podnikateľ môže využiť súdny prieskum rozhodnutia. Ale to len vtedy, ak predtým využil riadny opravný prostriedok, ktorý umožňuje daňový poriadok. Žalobu na správny súd možno podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolávacieho orgánu. V tomto prípade na krajský súd, v ktorom obvode je sídlo firmy.
Daňový subjekt v nej musí tvrdiť, že bol rozhodnutí

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.