15.01.2019, 00:00

Účtujte po novom aj storno výdavky

Štát pripravil opatrenia v účtovníctve. Rovnako sa zmenil zákon o dani z pridanej hodnoty. Koho a ako sa dotknú zmeny, vysvetľujú odborníci.

Účtujte po novom aj storno výdavky
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Miroslava Kvočáková, spoločnosť Tpa Tax

1. Postup pri ocenení
Ministerstvo financií na sklonku minulého roka upravilo niektoré postupy pri účtovaní. Ktorých podnikateľských subjektov sa táto zmena týka?
Od 1. novembra 2018 bolo zákonne spresnené, ako postupovať pri ocenení a účtovaní virtuálnych mien. Uvedená novinka v účtovaní sa týka všetkých subjektov, ktoré nejakým spôsobom nadobudnú virtuálnu menu, či už účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva čaká od 1. januára 2019 niekoľko ďalších zmien.

2. Podvojné účtovníctvo
O aké zmeny pri účtovaní virtuálnej meny konkrétne ide? Ako sa prejavia v praxi?
V podvojnom účtovníctve virtuálnu menu považujeme za krátkodobý finančný majetok. Virtuálna mena, služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu sa oceňujú ku dňu nadobudnutia reálnou hodnotou. Reálnu hodnotu virtuálnej meny na tieto účely predstavuje trhová cena, ktorá sa zisťuje spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Na ocenenie úbytku virtuálnej meny sa použije spôsob ocenenia aritmetickým priemerom alebo metódou first in first out. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa virtuálna mena nepreceňuje na reálnu hodnotu.

3. Virtuálna mena
Čo sa týka jednoduchého účtovníctva, hovoríte o viacerých novinkách. Môžete ich uviesť?
V jednoduchom účtovníctve okrem účtovania virtuálnych mien došlo k zmenám aj v mnohých ďalších oblastiach. Nové postupy sa musia uplatňovať napríklad v doplnení výdavkov, ktoré sa účtujú ako ostatné výdavky, v účtovaní poskytnutých peňažných prostriedkov záložcovi a v oddelenom účtovaní príjmov a výdavkov v účtovnej jednotke, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby.


4. Dlhodobý majetok
V ktorých ďalších oblastiach treba rátať s novými postupmi účtovania v tomto roku?
Zmeny na základe opatrení sa dotknú aj účtovania v knihe dlhodobého majetku, v knihe účet v banke a pokladničnej knihe, účtovania sociálneho fondu, výdavkov spojených s vlastným chovom zvierat, zľavy z ceny poskytnutej k uhradeným zásobám a účtovania vzájomného zápočtu pohľadávok. Ďalej sem patrí účtovanie pohľadávok u záložného veriteľa, účtovanie použitia dotácie a sponzorského, účtovanie o dani z pridanej hodnoty a účtovanie storna výdavkov.

5. Účtovný rozvrh
Aké nové povinnosti prinesú tieto opatrenia do podnikateľského prostredia?
V podvojnom účtovníctve budú podnikatelia povinní doplniť do svojho účtovného rozvrhu nové účty týkajúce sa účtovania virtuálnych mien a konkrétne analytické účty podľa jednotlivých virtuálnych mien. Novinky v oceňovaní a účtovaní virtuálnych mien podnikatelia použijú už pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2018. Pri zmenách súvisiacich s vedením jednoduchého účtovníctva ide najmä o spresnenie alebo doplnenie účtovania v príslušných oblastiach. Tieto zmeny nemajú významný dosah na samotné vykazovanie podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Odpovedá Slovenská komora daňových poradcov

6. Daň za ubytovanie
Ako sa v praxi premietne zmena dane z pridanej hodnoty v hotelierstve?
Od 1. januára 2019 platí nižšia daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. Namiesto 20 percent tak zaplatíte 10-percentnú sadzbu dane. Zmena sa týka hotelových a turistických ubytovacích služieb, kempov, ale aj ubytovania na internátoch a v robotníckych ubytovniach. Pokles sadzby dane z pridanej hodnoty by mal teoreticky znamenať aj pokles cien za ubytovanie. Je však ťažké povedať, či sa pokles sadzby premietne aj do nižších cien pre zákazníkov. Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdi

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.