19.03.2019, 00:00

S priznaním odovzdajte aj prílohy

Viete, ako správne podať daňové priznanie typu A? Na otázky o daniach zamestnancov, o daňových tlačivách, ale aj najnovšom benefite – rekreačných poukazoch – reagujú odborníci.

S priznaním odovzdajte aj prílohy
Zdroj: Pavol Funtál

Odpovedá Finančná správa

1. Povinnosť podania
Kto musí podať daňové priznanie typu A?
Daňové priznanie fyzickej osoby typ A podáva osoba, ktorá mala počas predchádzajúceho roka príjmy iba zo závislej práce. Patria sem napríklad príjmy z pracovného pomeru, z dohody o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov či príjmy spoločníkov. Priznanie nemusí podať ten, kto má len príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenska a využíva výhody a imunitu podľa medzinárodného práva. Priznanie sa netýka ani toho, kto má príjmy zo závislej činnosti ako zamestnanec Európskej únie alebo jej orgánov a tieto príjmy boli zdanené v prospech úniového rozpočtu.

2. Ročné zúčtovanie
Môže za mňa podať priznanie zamestnávateľ?
Len v tom prípade, ak ste zamestnávateľa požiadali do 15. februára príslušného roku o vykonanie ročného zúčtovania dane. V prípade, ak ste termín nestihli, respektíve nepredložili ste zamestnávateľovi všetky potrebné prílohy, musíte si daňové priznanie podať sám. Samostatné podanie priznania platí aj vtedy, ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na tretí pilier, ktorý sa vám zrušil.

3. Spôsob podania
Ktoré spôsoby možno využiť pri podaní priznania?
Na podanie môžete využiť viaceré spôsoby. Na webe Finančnej správy si vytlačíte formulár. Ten ručne vyplníte a doručíte na daňový úrad. Druhá možnosť je, že všetko vyplníte priamo v počítači a vytlačíte si to. V každom prípade je najrýchlejšie elektronické podanie. K nemu je však potrebný elektronický podpis a dohoda o elektronickom doručovaní. Prílohy k tlačivu môžete podať elektronicky, ale aj inou formou.


4. Možnosti uplatnenia
Čo všetko si môže daňovník uplatniť v priznaní?
Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie či na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí. Ide o príspevky rovnakého alebo porovnateľného druhu – tretí pilier, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela, daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky či nezdaniteľnú časť súvisiacu s kúpeľmi.

5. Potrebné prílohy
Aké prílohy musím priložiť k formuláru?
K podanému priznaniu doložte kópie všetkých potvrdení a dokladov o príjmoch zo zamestnania na Slovensku alebo v zahraničí. Pripojte aj doklad o zaplatenom povinnom poistnom. Ak žiadate uplatniť daňový bonus na dieťa, potrebujete aj doklad preukazujúci, že ide o vlastné dieťa, osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov či o dieťa druhého z manželov. Medzi prílohy patria napríklad kópia rodného listu, výpis z rodného listu či kópia rozhodnutia o osvojení.

6. Peniaze pre rodičov
Čo potrebujem doložiť, ak mám dieťa, ktoré už skončilo povinnú školskú dochádzku?
V takomto prípade budete potrebovať nasledujúce doklady: potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa stále pripravuje na povolanie štúdiom, doklad o prídavku na vyživované dieťa, potvrdenie, že dieťa, ktoré je s vami v domácnosti, sa považuje za vyživované a nemôže sa pripravovať na povolanie štúdiom ani pracovať pre chorobu či úraz. Zdokladovať musíte aj prídavok na vyživované dieťa.

7. Dobrovoľnícka činnosť
Ako a komu môžem venovať dvojpercentný či trojpercentný podiel zo svojej zaplatenej dane?
Stačí vám písomné potvrdenie o tom, že ste pracovali ako dobrovoľník najmenej 40 hodín vo vami zvolenej organizácii. Hodiny môžete „poskladať“ aj z viacerých subjektov. Zoznam organizácií nájdete na webstránkach Finančnej správy alebo na webstránke Notárskej komory. K daňovému priznaniu vám stačí doložiť len Vyhlásenie o podiele zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne údaje organizácie, ak v tlačive nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12 až 14. Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám urobí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2019 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane – získané od zamestnávateľa – a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na daňový úrad v mieste bydliska. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba alebo firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2019. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete dve percentá zo svojej dane.

8. Dane dôchodcu
Musí podať daňové priznanie aj dôchodca?
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, aj dôchodca, ak jeho celkové príjmy za rok 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Patria sem všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane z príjmov. Oslobobodené od dane sú dôchodkové dávky a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia, ako sú predčasný starobný alebo starobný dôchodok, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský alebo výsluhový dôchodok.

9. Sociálne dávky
Ako postupovať v prípade, že bol daňovník časť roka bez zamestnania?
Ak bol časť roka nezamestnaný a časť roka mal príj

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.