26.03.2019, 00:00

Priznať treba všetky svoje príjmy

Ako a kedy podať daňové priznanie, ak ste ako občan Slovenska mali vlani príjmy zo zdrojov v zahraničí, vysvetľujú odborníci z Finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov.

Priznať treba všetky svoje príjmy
Zdroj: HN/Pavol Funtál

1. Odklad daňového priznania
Kto si môže podať odklad o šesť mesiacov?
Odklad o najviac šesť mesiacov, čiže najdlhšie do konca septembra (pre zdaňovací rok = kalendárny rok), si môže podať ten, kto má príjmy zo zdrojov v zahraničí. Kto má príjmy zo zdrojov v zahraničí, nie je jednoznačne definované. V praxi môžeme povedať, že sú to prípady, keď časť príjmov je zdaňovaná v zahraničí a na Slovensku je potrebné uviesť všetky celosvetové príjmy a zabrániť dvojitému zdaneniu príjmov zdaňovaných v zahraničí.

2. Písomne vyrozumenie
Je to k tomu treba predpísaný vzor?
Určený je na to už predpísaný vzor, ktorý je na webe Finančnej správy. Pri povinnej elektronickej komunikácii sa oznámenie podáva na predpísanom tlačive.

3. Pasívne a aktívne príjmy
Aký príjem je rozhodujúci, aby sme mohli požiadať o odklad daňového priznania?
Nie každý príjem zo zahraničia je dôvodom na odloženie. Predĺženie o šesť mesiacov je možné len pri recipročných príjmoch zo zdrojov v zahraničí. Radia sa medzi ne aktívne príjmy zo zamestnania – teda zo závislej činnosti v zahraničí, ale aj príjmy z činnosti v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne. Pri takzvaných pasívnych sa napríklad za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje príjem z nakladania s nehnuteľnosťou v zahraničí alebo príjem charakteru úrokov, alebo licenčných poplatkov od platiteľa, ktorý je rezidentom iného zmluvného štátu. Dávajte si preto pozor. Ak medzi príjmami nie sú žiadne zo zdrojov v zahraničí, správca dane upraví lehotu na podanie daňového priznania a dátum splatnosti dane na 30. jún 2019. Keďže však v tomto roku to pripadne na sobotu, lehota sa predlžuje na 2. júla 2019. Dovtedy treba daň aj zaplatiť, inak hrozia sankcie. Správca dane vám uloží pokutu za nepodanie priznania v stanovenej lehote a vyrubí aj úrok z omeškania z dlžnej sumy.


4. Povinnosť fyzickej osoby
Vlani som pracovala ako fyzická osoba vo Veľkej Británii u britského zamestnávateľa. Svoje príjmy som si tam riadne vysporiadala v daňovom priznaní. Musím priznanie podať aj na Slovensku, keď som tu nemala žiadne príjmy?
Fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenska, musí priznať svoje celosvetové príjmy. Preto ste povinná vo svojom daňovom priznaní na Slovensku uviesť aj príjem plynúci zo zdrojov vo Veľkej Británii, ak celkové zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2018 sumu 1 915,01 eura, alebo ak bola vykázaná daňová strata. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu príjmov, uplatníte v daňovom priznaní typu A metódu vyňatia príjmov, čo vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Veľkou Britániou. Ako prílohu k daňovému priznaniu doložíte potvrdenie o príjme, respektíve o zaplatenom povinnom poistnom od britského zamestnávateľa, alebo výplatné pásky, kópiu podaného daňového priznania vo Veľkej Británii, výsledok ročného zúčtovania dane alebo iné preukazujúce doklady. Vypisujete údaje aj v IX. oddiele daňového priznania FO typu A, kde uvediete kód štátu. Veľká Británia má kód štátu 826. Ďalej vpíšete príjmy a výdavky – výdavkom pri závislej činnosti je poistné platené zamestnancom.


5. Ani príjem, ani strata
Aký typ daňového priznania má podať daňovník, ktorý bol vlani zamestnaný vo Veľkej Británii u britského zamestnávateľa, ale na Slovensku mal otvorenú živnosť? Z nej však nedosiahol žiadny príjem ani nevykázal stratu.
V takomto prípade podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A aj napriek tomu, že ako živnostník má daňovým úradom pridelené DIČ.

6. Výber metódy
Zamestnanec pracoval vo Veľkej Británii pre britského zamestnávateľa a jeho príjmy tam boli riadne zdanené. Akú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov plynúcich zo zdroj

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.