14.05.2019, 00:00

Scelenie prispeje k nárastu ceny pôdy

V čom sa líšia rôzne druhy pozemkových úprav, ako majú v tomto procese postupovať vlastníci a aké výhody im to prinesie, vysvetľujú experti.

Scelenie prispeje k nárastu ceny pôdy
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Monika Budzák, spoločnosť INESS

1. Základná definícia
Čo sú pozemkové úpravy?
Je to proces, ktorým sa prináša poriadok do pozemkového vlastníctva v častiach katastrálnych území mimo obcí a miest. Pozemkové úpravy sa skladajú z dvoch podmnožín. Jednou sú takzvané komasácie, teda sceľovanie pozemkov, keď sa preskupia rozdrobené vlastnícke práva, aby vo výsledku bolo menej väčších pozemkov s menším počtom vlastníkov. Druhou podmnožinou je návrh, ale aj realizácia takzvaných spoločných zariadení, ktorými sú poľné cesty na sprístupnenie pozemkov či protierózne a protipovodňové opatrenia. Ich cieľom je vyriešiť nielen majetkovoprávnu, ale aj krajinotvornú rovinu. Na Slovensku bol postup pozemkových úprav veľmi pomalý. Doteraz sa ukončilo 418 komplexných a 91 jednoduchých úprav z celkového počtu 3 559 katastrálnych území. To je výrazne menej ako v Česku, kde ročne spustia približne 200 projektov pozemkových úprav.

2. Komplexné úpravy
V praxi sa uplatňujú dva druhy úprav, jednoduché aj komplexné. Mohli by ste konkretizovať komplexné?
Oba základné druhy sa líšia rozsahom územia, dĺžkou realizácie a obsahom projektu. Komplexné pozemkové úpravy – v zákone sa uvádzajú len ako pozemkové úpravy – riešia okrem vlastníckych a užívacích vzťahov aj návrhy komunikačných, ekologických, protieróznych a protipovodňových opatrení, sprístupnenie pozemkov, zlepšovanie poľnohospodárskej výroby a podobne. Obvodom projektu je spravidla celé katastrálne územie okrem intravilánových častí. Dĺžka spracovania projektov je úmerná rozsahu územia i okruhu problémov – štyri až šesť rokov. Komplexné pozemkové úpravy nariaďuje i financuje štát. Doteraz boli na Slovensku financované najmä z eurofondov, menej zo štátneho rozpočtu.


3. Jednoduché úpravy
Čím sa líšia jednoduché pozemkové úpravy?
Jednoduché pozemkové úpravy majú za cieľ v prvom rade majetkové usporiadanie pozemkov v danej lokalite. Ak napríklad investor chce realizovať investičný zámer, naráža na problém množstva vlastníkov na danom pozemku, môže požiadať o povolenie jednoduchých pozemkových úprav. Potrebuje súhlas vlastníkov s výmerou viac ako 50 percent územia. Pri financovaní však nie je závislý od verejných prostriedkov – jednoduché PÚ financuje žiadateľ, môže ním byť investor, združenie vlastníkov alebo obec. Nevýhodou je, že dotknutým vlastníkom sa nescelia pozemky v celom katastrálnom území, ale len v obvode projektu pozemkových úprav. Jednoduché pozemkové úpravy teda len sčasti prispievajú k zmenšeniu rozdrobenosti pôdy. Pre vyriešenie veľkej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva je potrebné venovať sa práve komplexným pozemkovým úpravám.

4. Porovnanie s Českom
Ako sme na tom v tejto oblasti na Slovensku v porovnaní s Českom?
Ak sa chceme inšpirovať lepšími, naozaj nemusíme ísť ďaleko. V susednom Česku sa každoročne vyhradí na pozemkové úpravy zo štátneho rozpočtu v prepočte približne 28 miliónov eur. Financovanie priamo zo štátneho rozpočtu je riešením aj pre Slovensko. Okrem toho, že verejné obstarávania boli niekoľkokrát zrušené, musia sa prostriedky EÚ vynaložiť v programovacom období, ktoré sa končí už v roku 2020 (s dofinancovaním do 2023). Pri štvor- až šesťročnej priemernej dĺžke úprav je to ťažko splniteľné. Kým na Slovensku je vysporiadaných 12 percent územia, v Česku okolo 28 percent. Hoci je rozdrobenosť vlastníctva u nás výrazne vyššia, tempo začatých úprav je v Česku oveľa vyššie.

5. Čísla z praxe
Mohli by ste uviesť aj konkrétne čísla za Slovensko a Česko?
Na Slovensku je 3 559 katastrálnych území, pričom celkový počet ukončených pozemkových úprav je 509. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu u nás je 11, priemerná výmera parcely je 0,56 ha a celkový počet parciel dosahuje 8,82 milióna. V Česku majú 13 026 katastrálnych území, pričom počet ukončených pozemkových úprav

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.