16.05.2019, 00:00

Takto vymeníte nájomcu vašej pôdy

Prenajímanie pôdy na poľnohospodárske využitie je často jediný spôsob, ako sa postarať o obhospodarovanie rozdrobeného vlastníctva. Odborníci z praxe upozorňujú na najnovšie pravidlá prenájmu aj na situáciu v evidovaní pôdy.

Takto vymeníte nájomcu vašej pôdy

Odpovedá advokát Róbert Bános
1. Nové zmluvy
Nájomné zmluvy na pôdu sa už automaticky neobnovujú, tak ako to bolo v minulosti?
Nie. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa po svojom skončení automaticky neobnovujú. Platí totiž, že keď uplynie dohodnutý čas nájmu, musíte vy ako vlastník a zároveň prenajímateľ s družstvom, agropodnikom alebo roľníkom ako nájomcami uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Zákon stanovuje, že ak ide o pozemok, ktorý sa užíva bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku.

2. Nájom na neurčitú dobu
Ak sa neuzatvorí nájomná zmluva alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku?
V takom prípade je užívateľ povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak sa na ňom nezaložila úroda, do konca príslušného roka. Pozor však, ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred skončením nájmu doručí prenajímateľovi návrh novej zmluvy a ak ho prenajímateľ do dvoch mesiacov neodmietne, vznikne nájom uzavretý na neurčito.

3. Zákonné lehoty
Na aké obdobie sa uzatvárajú nájomné zmluvy na pôdu?
Na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa pozemok prenajíma najmenej na päť rokov a spravidla, až na určité výnimky, najviac na 15 rokov. V zmysle novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov platí aj zásada, že nájomná zmluva musí mať písomnú formu.


4. Obsah dohody
Aké základné body musí zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku vždy obsahovať?
Presné identifikačné údaje vlastníka ako prenajímateľa a nájomcu. Označiť treba predmet nájmu, určiť výšku nájomného, čas trvania nájomného vzťahu. Vhodná je úprava výpovede, presnejšie výpovedných dôvodov, eventuálne možnosť skončenia nájmu dohodou a tiež
možnosti doručovania druhej zmluvnej strane fikciu doručenia.

5. Na cudzom pozemku
Čo ak niekto hospodári na cudzom pozemku bez nájomnej zmluvy?
Zákon stanovuje, že ak ide o pozemok, ktorý sa užíva bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak ide o pozemok, na ktorom nebola založená úroda, do konca príslušného kalendárneho roka.

6. Ponuka agropodnikateľa
Ak doterajší nájomca agropodnikateľ doručí vlastníkovi nájomnú zmluvu, ako sa má zachovať?
Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý mali nájom dohodnutý, doručí preukázateľným spôsobom prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a prenajímateľ do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietne tento návrh z dôvodov, ktoré sú v zákone, alebo z dôvodu, že navrhnutá výška nájomného nie je v obvyklej výške, vznikne medzi nimi nájomný vzťah na neurčitý čas.

7. Dôvody skončenia
Z akých dôvodov môže vlastník ako prenajímateľ pôdy skončiť nájom s agropodnikom?
Je ich niekoľko a určuje ich zákon, ktorý som spomínal. Ak napríklad pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve, alebo ak má byť nájomcom jemu blízka osoba alebo právnická osoba, ktorej je členom alebo spoločníkom. Tiež ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako na poľnohospodárske účely, alebo ak došlo k prevodu, alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku.

8. Postup pri výpovedi
Ako musí vlastník postupovať, ak chce zmluvu vypovedať?
Ak je dohodnutá na neurčitý čas, možno ju vypovedať k 1. novembru a výpovedná lehota je jeden rok, ak sa strany nedohodnú inak. Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je už dlhšia, až päť rokov. Samotný Občiansky zákonník stanovuje, že nájomnú zmluvu dohodnutnú na neurčitý čas možno zrušiť

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.