13.08.2019, 00:00

Za vodu v studni zodpovedá majiteľ

Ak chcete vo svojom dome využívať vlastnú vodu, musíte si zriadiť studňu s čerpadlom. To však nie je všetko. Vašimi ďalšími povinnosťami je kontrola kvality vody či spôsob odvádzania odpadových vôd.

Za vodu v studni zodpovedá majiteľ
Zdroj: Pixabay

Odpovedá Tomáš Ferenčák, hovorca, ministerstvo životného prostredia

1. Čierna stavba
Čo hrozí, ak by som začal s výstavbou studne bez povolenia úradov?
Ak majiteľ na svojom pozemku zrealizuje studňu bez stavebného povolenia i napriek tomu, že studňa vzhľadom na svoje technické zariadenie toto stavebné povolenie vyžaduje, ide o porušenie zákona. Takýto majiteľ studne sa dopúšťa priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb. Keď osoba uskutočňuje, mení, užíva alebo odstraňuje vodnú stavbu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním, môže jej za takéto konanie príslušný okresný úrad uložiť pokutu do výšky 165 eur.

2. Domová studňa
Prečo nesie za kvalitu vody v studni zodpovednosť výhradne jej vlastník?
Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a tiež podľa zákona o obecnom zriadení musí obec zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu. Zriadenie domovej studne je čisto dobrovoľná záležitosť tej-ktorej osoby. Ak si vlastník studne zvolí toto individuálne zásobovanie pitnou vodou, je za studňu a kontrolu kvality vody v nej zodpovedný výhradne on sám.


3. Nové povolenie
Na dvore mám staršiu studňu, z ktorej zásobujem vodou celú domácnosť. Je moje povolenie na odber podzemných vôd stále platné?
Majitelia studní, ktorí dostali povolenie na odber podzemných vôd pred 15. marcom 2018, keď začala platiť novela vodného zákona, musia do konca roka 2020 zosúladiť svoje studne s týmto novým zákonom. Ak si do tohto termínu majitelia studní nesplnia svoju povinnosť, ich doterajšie povolenia nebudú ďalej platné. To znamená, že nebudú môcť ďalej používať túto vodu. A to až dovtedy, kým nebudú mať vydané nové platné povolenie na odber podzemných vôd. Všetky povolenia na odbery podzemných vôd, ktoré boli v minulosti vydané na neurčité obdobie alebo na obdobie dlhšie ako 10 rokov, budú nanovo vydané na obdobie najviac 10 rokov.

4. Kontrola vody
Kde si môžem nechať urobiť rozbor vody z domovej studne?
Ministerstvo životného prostredia nevedie evidenciu výsledkov kontroly vody v domových studniach. Za jej kvalitu je zodpovedný vždy iba majiteľ studne. Ten by si pred pripojením domácnosti na studňu mal potvrdiť kvalitu a vhodnosť použitia vody na pitné účely. Dôležité je tiež, aby vodu z domovej studne dával pravidelne kontrolovať. S požiadavkou na analýzu vody sa treba obrátiť na akreditované laboratórium.

5. Obsah žumpy
Prikazuje zákon, ako sa má nakladať s odpadovou vodou?
Zákon o vodách zakazuje vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp voľne do okolia a nesmie ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. S čistiarenským kalom musia vlastníci studní nakladať tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové alebo podzemné vody, sa dopustí priestupku a môže mu byť za tento skutok uložená fin

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.