Najdôležitejšie je v lete podľa Cajthamlovej zavodňovanie organizmu. Upozorňuje na nedostatok čistej vody v našom pitnom režime, ktorý sa prejavuje nielen v období horúčav. "Čistá voda by mala byť základom pitného režimu," myslí si. To, či pijeme dosť, môžeme zistiť podľa farby moču. Mala by byť svetlo žltá, nie tmavožltá či biela.Pixabay
StoryEditor

Za vodu v studni zodpovedá majiteľ

13.08.2019, 00:00
Ak chcete vo svojom dome využívať vlastnú vodu, musíte si zriadiť studňu s čerpadlom. To však nie je všetko. Vašimi ďalšími povinnosťami je kontrola kvality vody či spôsob odvádzania odpadových vôd.

Odpovedá Tomáš Ferenčák, hovorca, ministerstvo životného prostredia

1. Čierna stavba
Čo hrozí, ak by som začal s výstavbou studne bez povolenia úradov?
Ak majiteľ na svojom pozemku zrealizuje studňu bez stavebného povolenia i napriek tomu, že studňa vzhľadom na svoje technické zariadenie toto stavebné povolenie vyžaduje, ide o porušenie zákona. Takýto majiteľ studne sa dopúšťa priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb. Keď osoba uskutočňuje, mení, užíva alebo odstraňuje vodnú stavbu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním, môže jej za takéto konanie príslušný okresný úrad uložiť pokutu do výšky 165 eur.

2. Domová studňa
Prečo nesie za kvalitu vody v studni zodpovednosť výhradne jej vlastník?
Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a tiež podľa zákona o obecnom zriadení musí obec zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu. Zriadenie domovej studne je čisto dobrovoľná záležitosť tej-ktorej osoby. Ak si vlastník studne zvolí toto individuálne zásobovanie pitnou vodou, je za studňu a kontrolu kvality vody v nej zodpovedný výhradne on sám.


3. Nové povolenie
Na dvore mám staršiu studňu, z ktorej zásobujem vodou celú domácnosť. Je moje povolenie na odber podzemných vôd stále platné?
Majitelia studní, ktorí dostali povolenie na odber podzemných vôd pred 15. marcom 2018, keď začala platiť novela vodného zákona, musia do konca roka 2020 zosúladiť svoje studne s týmto novým zákonom. Ak si do tohto termínu majitelia studní nesplnia svoju povinnosť, ich doterajšie povolenia nebudú ďalej platné. To znamená, že nebudú môcť ďalej používať túto vodu. A to až dovtedy, kým nebudú mať vydané nové platné povolenie na odber...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 12:49