StoryEditor

EK začala voči nám správne konanie

25.04.2007, 00:00
Autor:
SITASITA

Európska komisia začala voči 24 členským krajinám vrátane Slovenska správne konanie za to, že načas nezaviedli nové bezpečnostné pravidlá v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi do národných legislatív. Hovorca komisie Oliver Drewes informoval, že iba Veľká Británia, Írsko a Rumunsko implementovali do svojich zákonov smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID). MiFID tvorí základný kameň vytvorenia jednotného finančného trhu v únii. Podľa Európskej komisie táto smernica podporí konkurenciu v obchodovaní s akciami a dlhopismi, zníži investorom ich náklady a prispeje k väčšej efektivite ekonomiky.
Nové pravidlá na trhoch s finančnými nástrojmi by mali vstúpiť do platnosti v novembri, ich zavedenie však môže posunúť meškanie implementácie niektorých členských štátov. "Mnoho krajín splní požiadavky v máji, júni a júli. V auguste by mal byť tento problém z veľkej časti vyriešený. Nie sme si však úplne istí, že termín 1. novembra stihneme," povedal Drewes. Eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy zaslal dva listy každej z 24 krajín. V prvom zdôrazňoval presadenie smernice za politickú prioritu, zatiaľ čo druhý list začína trojstupňové správne konanie, ktoré sa môže skončiť až na Európskom súdnom dvore.

22. máj 2022 04:27