TASR/Dano Veselský
StoryEditor

Okamžité platby majú potenciál nahradiť hotovosť, tvrdia bankári

17.11.2021, 09:58
Autor:
TASRTASR
Pre firmy môžu tieto platby znížiť počet oneskorených platieb a pomôžu urýchliť úradu faktúr.

Okamžité platby majú potenciál nahradiť hotovosť. V ich prípade sú peniaze k dispozícii na účte príjemcu do niekoľkých sekúnd, službu je možné realizovať kedykoľvek a kdekoľvek. Informovala o tom Slovenská banková asociácia.

​Okamžité platby podľa informácií asociácie zabezpečia okamžitý prevod finančných prostriedkov, na účte príjemcu sú do 10 sekúnd. Aktuálne je maximálna výška transakčného limitu okamžitých platieb 100-tisíc eur. Taktiež umožnia realizovať aj úhradu rýchlej "núdzovej" platby. Pre firmy môžu tieto platby znížiť počet oneskorených platieb a pomôžu urýchliť úradu faktúr.

"Národný plán zavedenia okamžitých platieb na Slovensku publikovala Národná banka Slovenska v decembri 2019. Ten stanovuje termín zavedenia týchto platieb na 1. februára 2022. V zmysle plánu mali banky, ktoré sa rozhodli spustiť okamžité platby v danom termíne, oznámiť pristúpenie k plánu do 1. februára 2021," uviedla banková asociácia. Účasť je pre poskytovateľov tejto služby dobrovoľná.

Veľký podiel bezhotovostných platieb tvoria SEPA úhrady. SEPA – Single Euro Payment Area - je oblasť, v ktorej je možné realizovať bezhotovostné platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny, alebo aj medzi krajinami. V rámci tejto oblasti sa považujú všetky platby v eurách za domáce.

Pri realizácii SEPA sú finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu nasledujúci deň. Európsky výbor pre retailové platby identifikoval potrebu riešenia pre okamžité platby v eurách. Preto vznikol nástroj SEPA okamžité platby, ktorý vychádza zo schémy SEPA úhrad.

Aby boli okamžité platby na Slovensku spustené, musí krajina spĺňať určité špecifiká. Jedným je, že platby musia byť poskytované minimálne tromi bankami, ktorých počet úhrad tvorí významný podiel z celkového počtu úhrad za predchádzajúci rok.

24. máj 2022 21:29