StoryEditor

Investovali do spracovania drevného odpadu

02.05.2006, 00:00

Investície do regiónov prinášajú aj súkromní investori. Jedným z nich je Hriňovská energetická, s. r. o., člen energetickej skupiny Intech Slovakia, s. r. o., Bratislava. Firma je prevádzkovateľom centrálneho systému výroby a distribúcie tepla v Hriňovej. Vykuruje sídlisko približne s tisíckou bytov, škôl a obchodných prevádzok, ako aj priemyselný areál bývalého podniku ZŤS. Ide o skupinu s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti energetickej efektívnosti, predovšetkým pri využívaní biomasy a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Intech hneď po vstupe do Hriňovej začal realizovať projekt zmeny palivovej základne z uhľovodíkových palív na biomasu. Investor sa rozhodol pre unikátny kotol VESKO-B, ktorý do prevádzky spustili práve v týchto dňoch. Je konštruovaný na spaľovanie drevnej hmoty s vysokou vlhkosťou, širokou škálou veľkosti paliva a neprekáža mu ani znečistenie paliva nespáliteľnými prímesami kameňa, tehly či kovu. Bude využívať palivo, ktoré ostatní nedokážu spaľovať a nie je ho možné, na rozdiel od kvalitnej štiepky, inak hospodársky využiť. Získavať ho budú od rôznych drevospracujúcich prevádzok v okolí, využijú aj odpad vznikajúci pri ťažbe dreva v lesoch a drevný odpad, ktorý získajú pri udržiavaní vodných tokov a trás energetických sietí. Do úvahy prichádza aj využitie neproduktívnej pôdy v okolí mesta na pestovanie rýchlorastúcich drevín. Ročne budú potrebovať vyše šesťtisíc ton drevného odpadu. "Ide o najlacnejšie palivo, aké je dnes na Slovensku k dispozícii. Vďaka tejto investícii budeme vyrábať dve tretiny tepla spaľovaním drevného odpadu. Zvyšné teplo sa bude aj naďalej vyrábať zo zemného plynu a z hnedého uhlia. Okrem zníženia emisií kysličníka uhličitého sa výrazné zníženie nákladov na palivo premietne aj do ceny tepla pre zákazníkov. Už v tomto roku predávame svojim zákazníkom teplo o 120 Sk/GJ lacnejšie ako v prípade, keby sme na jeho výrobu namiesto drevnej biomasy aj naďalej využívali uhľovodíkové palivá. Rozdiel v cene v prospech zákazníkov sa bude v ďalších rokoch ešte zvyšovať," konštatuje konateľ Hriňovskej energetickej Ivan Ďuďák. Prechod na spaľovanie drevnej biomasy prináša podľa neho aj ďalšie výhody pre región. Napríklad peniaze, ktoré dosiaľ spoločnosť platila za zemný plyn, už neodchádzajú z regiónu, ale zostávajú v miestnej ekonomike a slúžia dodávateľom paliva na ďalší rozvoj a investície. Pri spracovaní, doprave a zbere biomasy spoločnosť vytvorila nové trvalé pracovné miesta a s príchodom priaznivejšieho počasia pripravuje vytvorenie ďalších sezónnych pracovných príležitostí. Časť financií na projekt zmeny palivovej základne z uhľovodíkových palív na biomasu získala spoločnosť z európskych zdrojov. Až 65 percent z oprávnených nákladov bolo z prostriedkov Sektorového operačného programu Základná infraštruktúra ministerstva životného prostredia.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
04. december 2022 20:37