StoryEditor

V čom je banskobystrický región silný

02.05.2006, 00:00

Banskobystrický samosprávny kraj zaberá 9 400 štvorcových kilometrov plochy a žije v ňom 620-tisíc obyvateľov. Administratívne je členený na 13 okresov, sídlom kraja je mesto Banská Bystrica s 83-tisíc obyvateľmi. V kraji je 492 obcí a 24 miest, pričom prevažujú malé obce s počtom do 500 obyvateľov. Na hrubom domácom produkte sa Banskobystrický kraj podieľa 10,9 percenta, čím sa radí na štvrté miesto na Slovensku. V obchodnom registri kraja je zapísaných takmer 14 500 podnikateľských subjektov, pričom vyše 30 percent pôsobí v priemysle a 2,2 percenta v stavebníctve. Pôsobí tu 6 477 malých, 640 stredných a 66 veľkých podnikov. K nosným odvetviam patria hutnícky, potravinársky, chemický, strojársky a drevospracujúci priemysel.

Najväčšie investície
Ku kľúčovým pripravovaným projektom kraja sa radia komunikácie R1 Žarnovica -- Šášovské Podhradie, R2 Ožďany -- Zacharovce, výstavba priemyselných parkov, položenie základov vybudovania tretieho metropolitného centra Banská Bystrica -- Zvolen, elektrifikácia trate Zvolen -- Fiľakovo, protipovodňové opatrenia na území celého kraja, ako aj budovanie technickej infraštruktúry -- zlepšenie kvality ciest II. a III. triedy.

Silné stránky regiónu
K silným stránkam tohto regiónu patrí spolu s kvalifikovanou pracovnou silou aj dostatočný počet stredných a vysokých škôl, dobudovaná sieť kultúrnych inštitúcií, vhodný potenciál na vytvorenie pracovných miest v cestovnom ruchu, vidieckom rozvoji a kultúre. Kraj má rozsiahlu surovinovú základňu pre potravinárske, drevospracujúce a nábytkárske, keramické a sklárske odvetvie, široko rozvinuté priemyselné tradície a vybudovanú pozíciu na exportných trhoch. Má dostatok voľných hnedých a zelených plôch vhodných na budovanie priemyselných parkov a zón, prírodné, klimatické a kultúrne podmienky na rozvoj cestovného ruchu, zachovalé kultúrne a historické pamiatky, minerálne, termálne a liečivé pramene a v neposlednom rade aj výhodnú geografickú polohu pre tok tovarov a služieb medzi novými štátmi Európskej únie. K atraktivite kraja pre zahraničných investorov prispieva aj dopravné spojenie východ -- západ a sever -- juh, kapacity autobusovej dopravy a prepracovaný systém dopravnej obslužnosti územia kraja, letisko Sliač s medzinárodným štatútom a zapojenie telekomunikačnej infraštruktúry do nadnárodných telekomunikačných sietí. K jeho silným stránkam patrí krajinársky a prírodne hodnotné územie a kultúrne pamiatky s vysokou umelecko-historickou hodnotou, spĺňajúcou kritériá na zápis do svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
10. december 2022 05:36