StoryEditor

Z DSS do DSS už po šiestich mesiacoch

02.12.2004, 23:00
Aj keď budeme nespokojní so zvolenou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, budeme ju môcť bezplatne vymeniť iba dvakrát do roka.

Aj keď budeme nespokojní so zvolenou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, budeme ju môcť bezplatne vymeniť iba dvakrát do roka. Parlament totiž včera schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zmenila pôvodnú možnosť prestupu z jednej DSS do druhej. Ak by ostal zachovaný pôvodný systém, mohli by sme meniť spoločnosť kedykoľvek -- aj každý deň -- ale iba za určitú úhradu. Zadarmo by sme tak mohli urobiť iba jedenkrát do roka. Podľa hovorcu rezortu práce Martina Danka by sa limitovaním počtu prestupov na dvakrát malo zabrániť špekulatívnym prestupom a zároveň aj pokusom DSS lákať ľudí na prestup prísľubom získania darčeka. Podmienky by sa však podľa nezávislej poslankyne Ľubice Navrátilovej ešte viac stransparentnili spoplatňovaním prestupov. "Nepovažujem za vhodné rušiť poplatky za prestupy sporiteľov najmä v prvých rokoch sporenia, keď dôvodom na prestup nebudú informácie o hospodárení jednotlivých spoločností, ale tlak sprostredkovateľov a ich provízie," mieni Navrátilová. Podľa Tatiany Balážovej, členky Predstavenstva ČSOB DSS, je možnosť pre klienta vymeniť spoločnosť dvakrát do roka dostatočná na to, aby sa mohol dobre rozhodnúť. "Bude záležať hlavne na DSS-kách, aby vysvetlili klientom, že výkonnosť fondov je beh na dlhé trate. Sporitelia si totiž musia uvedomiť, že porovnávať spoločnosti je dobré až s väčším odstupom," dodáva Balážová. Ako konštatuje Jozef Paška z Allianz -- Slovenskej DSS, pre klienta by bolo výhodnejšie, keby nebol viazaný konkrétnou lehotou a mohol spoločnosť zmeniť aj viackrát do roka -- za primeraný poplatok.
Dvakrát do roka budeme však môcť DSS vymeniť najskôr v januári 2006. Prvý prestup bude totiž podľa novely možný až po uplynutí jedného roka od podpísania zmluvy. Ako sa vyjadrila Balážová, správcovským spoločnostiam by lepšie vyhovovala možnosť prvého prestupu až po roku a pol. Väčším časovým odstupom by sa aj podľa Navrátilovej skôr podarilo stabilizovať druhý pilier dôchodkovej reformy.
Ešte pár zmien
Dôležitou zmenou je aj povinnosť DSS mať vlastné zdroje -- až 70 percent z výšky základného imania. Zvýšeniu ochrany majetku sporiteľov by mal pomôcť aj register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý by mala viesť Sociálna poisťovňa. Účinnosť zmluvy medzi klientom a spoločnosťou bude totiž podmienená zápisom do registra. Zabráni sa tak aj možnosti, aby bol jeden klient zaregistrovaný vo viacerých spoločnostiach. Súčasťou údajov, ktoré bude musieť DSS zasielať Sociálnej poisťovni, bude aj identifikácia sprostredkovateľa. "Dôvodom je fakt, že by sa mohli sprostredkovatelia dohodnúť pre províziu na výmene klientov," tvrdí Navrátilová. Novela myslela aj na situáciu, ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu so žiadnou spoločnosťou do 30 dní od povinnej účasti v kapitálovom pilieri. Sociálna poisťovňa mu v takom prípade vyberie tú DSS, ktorá bude mať najnižší poplatok za správu konzervatívneho dôchodkového fondu.
-------
Dôchodkové správcovské spoločnosti
VÚB Generali DSS, Allianz -- Slovenská DSS, ING DSS, Prvá dôchodková sporiteľňa, Aegon DSS, ČSOB DSS, Credit Suisse Life and Pensions DSS, Sympatia Pohoda DSS (Investičná a Dôchodková, správ. spol. so Vzájomnou životnou poisťovňou Sympatia)

21. máj 2022 08:53