StoryEditor

Štátny rozpočet na budúci rok je modernejší

18.08.2003, 00:00
Deficit verejných financií v roku 2004 má byť 3,9 percenta HDP. Výrazné zníženie schodku oproti roku 2002, kedy bol 7,2 percenta, umožňuje úsporné rozpočtovanie verejných financií.

Štátny rozpočet na budúci rok by mal byť zásadným krokom k splneniu maastrichtského kritéria, podľa ktorého musí deficit verejných financií do roku 2006 klesnúť na maximálne tri percentá HDP. V budúcom roku to má byť schodok 3,9 percenta. Výrazné zníženie oproti roku 2002, kedy to bolo 7,2 percenta, umožňuje úsporné rozpočtovanie verejných financií. Podiel verejných výdavkov na HDP medzi rokmi 2002 a 2006 má tak klesnúť zo 49 na necelých 43 percent. Uvádza sa to v aktualizovanom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004, ktorý predkladá vláde ministerstvo financií.
Rozpočet na budúci rok ovplyvnilo ukončenie decentralizácie kompetencií na samosprávu a reforma miestnej štátnej správy, ale najmä vstup do Európskej únie. Pozitívne saldo medzi SR a EÚ by sa malo v budúcom roku pohybovať na úrovni 17,359 miliardy korún. Oproti tomuto roku, keď sa čerpá len pomoc z predvstupových fondov, to bude zlepšenie o takmer 14 miliárd korún. Hoci Slovensko ako celok vstupom do EÚ získa, z pohľadu verejných financií bude čistá rozpočtová pozícia po vstupe záporná v sume 1,681 miliardy korún. Je to dané rozdielnym charakterom príjmov z Európskych spoločenstiev a rozdielnym systémom ich vyplácania prijímateľom. Niektoré z finančných tokov sa totiž nestávajú súčasťou štátneho rozpočtu.
Verejné financie sa menia aj pod vplyvom reforiem. Na strane príjmov je to daňová reforma a výrazné zníženie odvodov na sociálne poistenie. Na výdavkovej strane sa podstatne zmenila štruktúra kapitoly ministerstva práce, zdravotníctva, školstva a poľnohospodárstva. Časť zo zmien ešte nie je legislatívne zakotvená a preto sa budú zapracovávať počas rozpočtového procesu.
Pokrok sa dosiahol pri zavádzaní programového rozpočtovania. Má posilniť manažérsky prístup k riadeniu kapitol, vyvolať súťaž o zdroje a umožniť lepšie rozpočtovanie a čerpanie zdrojov z európskych fondov. V programovej štruktúre sú všetky kapitoly okrem Súhrnného finančného vzťahu k obciam a VÚC a Všeobecnej pokladničnej správy. Ministerstvo financií konštatuje nespokojnosť s definovaním zámerov jednotlivých programov a ich častí.
Rozpočet je transparentný. Základné parametre verejných financií - vládny dlh a deficit - sa vykazujú v štandardnej európskej metodike ESA 95.
Diskusia sa očakáva v súvislosti s piatimi miliardami korún, ktoré sú vyčlenené na vládne priority. Správcovia kapitol predložili požiadavky na 29 miliárd korún. V návrhu ministerstva financií sú najväčšími položkami doplatok priamych platieb do výšky 45 percent (678 miliónov korún), výstavba rýchlostných ciest a diaľnic (400 miliónov ), výstavba štátnej cesty Nová Bystrica - Oravská Lesná (600 miliónov), rozvoj daňového informačného systému (300 miliónov) a podpora regionálneho školstva (300 miliónov korún). Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí byť rozpočet predložený do NR SR do 15. októbra.

Príjmy a výdavky ŠR 2004
 

2004

Medziročný rast

Príjmy

249,2 mld.. Sk

13,8
Výdavky

310,7 mld.. Sk

19,2 mld. Sk

Schodok

60,7 mld.. Sk

4,7 mld. Sk

Zdroj: MF SR

Základné makroekonomické odhady na rok 2004

%

MF SR

NBS

EK

MMF

OECD

referenčné banky

Rast HDP 4,1 4,2 4,5 4 4,3 4,3
Inflácia 8,1 8,1 7,4 8,1 8,5 7,7
Nezamestnanosť VZPS 17 17 17,8            18,2           
Nezamestnanosť NÚP 15,4                          15                      
Zdroj: MF SR

01 - Modified: 2002-11-11 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: USA budú sledovať súkromné informácie
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
07. december 2023 07:33