StoryEditor

Členstvo v OECD nevyužívame

18.02.2003, 23:00

Slovenské inštitúcie nevyužívajú všetky možnosti, ktoré ponúka členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Vyplynulo to zo zasadnutia koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenska v OECD, ktorý zhrnul výsledky, prínosy a aktivity počas nášho dvojročného členstva. O svojej činnosti v organizácii referovalo sedemnásť slovenských inštitúcií. Hodnotili sa aj gestori v jednotlivých výboroch a pracovných orgánoch OECD. Výstupom z rokovania výboru bude materiál pre slovenskú vládu, kde sa sústredia skúsenosti, navrhnú sa opatrenia na zlepšenie a prijme sa spôsob koordinácie slovenských zástupcov v EÚ a OECD.
Stály predstaviteľ SR pri OECD veľvyslanec Dušan Bella konštatoval, že koordinačný výbor bol miestom kritickej výmeny názorov na pôsobenie slovenských inštitúcií v OECD. Možnosti, aby aj v tomto zmysle bolo Slovensko štandardnou členskou krajinou, veľvyslanec vidí najmä v lepšej koordinácii medzi rezortmi na Slovensku. Nemalo by sa stávať, že na zasadnutiach výboru OECD naši zástupcovia prednášajú nekonzistentné stanoviská. Ďalšou rezervou je využívanie poznatkov a informácií OECD, ktoré sú prístupné v systéme OLISNET.

16. máj 2022 01:00