StoryEditor

V kraji je málo zahraničného kapitálu

02.05.2006, 00:00

Regionálne rozdiely na Slovensku sa neustále prehlbujú. Banská Bystrica a jej blízke okolie sa stáva akousi čiernou dierou, ktorej sa hospodársky rozvoj úspešne vyhýba. Dodnes tu nie sú pripravené vhodné plochy na budovanie priemyselných parkov ani technické podmienky na umiestnenie prevádzok zahraničných podnikateľov. To sú spolu so stále nevyhovujúcou dopravnou infraštruktúrou hlavné dôvody nízkeho stavu zahraničného kapitálu v kraji, konštatovalo výročné zhromaždenie delegátov banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v marci tohto roku. Podľa údajov Štatistického úradu je zahraničný kapitál sústredený v 927 firmách (375 zahraničných a 552 medzinárodných), čo je v rámci SR len 6,6-percentný podiel. Celkový stav zahraničného kapitálu v kraji k vlaňajšiemu júlu bol 9,8 miliardy korún, čo je len 2,4 percenta zo všetkého zahraničného kapitálu umiestneného na Slovensku. Je to druhý najnižší stav v rámci všetkých krajov Slovenska.
"Zahraničné investície sú dôležité, ale nemali by sa podporovať na úkor domácej podnikateľskej sféry. Štátna podpora sa poskytuje veľkým zahraničným investorom a domáce firmy svoje rozvojové zámery musia financovať len z vlastných zdrojov. Takto napríklad vznikol bez akejkoľvek štátnej dotácie v bývalých Vlkanovských strojárňach veľký priemyselný areál, v ktorom v súčasnosti pôsobí dvanásť firiem a prácu tam našlo tisíc zamestnancov. Znakom liberálnej ekonomiky je aj zásada rovnakej šance pre každého," uviedla riaditeľka regionálnej komory Ľubomíra Slobodová. SOPK podporovala a bude presadzovať princíp rovnakého prístupu k domácim aj zahraničným podnikateľom. Veľké slovenské spoločnosti, ktoré investovali v zahraničí, potvrdzujú, že od tamojších vlád nedostali žiadne dotácie, pretože takéto výhody nemajú ani domáci podnikatelia. Pre formovanie podnikateľského prostredia a pre rýchlejší hospodársky rast je potrebné spájať sily všetkých inštitúcií v regióne. Dôležitá je podľa nej najmä efektívna spolupráca regionálnej občianskej samosprávy so samosprávou podnikateľskou. V takomto duchu sa uplynulom období rozvíjala aj spolupráca regionálnej komory s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Základ pre ňu položila Dohoda o spolupráci podpísaná v januári 2003. "Verím, že v krátkom čase naplníme väčšinu jej bodov, ako je koordinácia zahraničných aktivít, spolupráca pri prezentácii kraja, spoločný postup pri presadzovaní rozvojových zámerov kraja voči centrálnym inštitúciám, ale aj zastúpenie SOPK v odborných komisiách VÚC zriadených pre oblasti podnikania, hospodárstva, regionálneho rozvoja a zahraničnej spolupráce," myslí si.

Aktivity banskobystrickej komory SOPK
Ide najmä o dostavbu štvorprúdovej rýchlostnej komunikácie na celom úseku Nitra -- Banská Bystrica, budovanie technickej infraštruktúry pre priemyselné parky a mestské priemyselné zóny, intenzívnejšie využívanie letiska Sliač na pravidelnú vnútroštátnu s napojením na medzinárodnú leteckú prepravu a realizáciu projektu hospodárskeho centra Banská Bystrica -- Zvolen. Ekonomickými nástrojmi je potrebné tiež podporovať rozvoj tradičných hospodárskych odvetví regiónu a výrobných aktivít, založených na využívaní domácich surovinových zdrojov. Osobitne je potrebné podporovať rozvoj kúpeľno-relaxačného, zimného, poľovníckeho cestovného ruchu a agroturistiku. Prílev zahraničných investícií je podľa nej potrebné orientovať na high-tech, služby a ekologicky čisté výroby, ktoré nezaťažia životné prostredie a ktoré zabezpečia čo najvyššiu finalizáciu výroby. Priame zahraničné investície v regióne by mali prednostne smerovať do existujúcich výrobných podnikov. Je to optimálna forma začlenenia priemyselných podnikov do organizačných štruktúr nadnárodných spoločností a prostredníctvom nich vstup slovenských výrobcov na svetové trhy.
Banskobystrická regionálna komora SOPK ponúka podnikateľom využitie ich dlhodobej spoluprácu so 49 zahraničnými obchodnými komorami z 27 štátov. Je cielená na vyhľadávanie partnerov na spoluprácu a na sprostredkovanie obchodných kontaktov so zahraničnými podnikateľmi a investormi. Ponúka aj možnosť účasti na obchodných misiách do zahraničia -- v tomto roku do Izraela, Egypta, Nemecka a Maďarska, či na bilaterálnych rokovaniach počas návštev zahraničných misií v Banskej Bystrici. Podnikatelia môžu využiť na svoju propagáciu aj účasť komory na projektoch financovaných z prostriedkov Európskej únie, hlavne v rámci rozvoja cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Aktuálne informácie môžu sledovať na webovej stránke www.bb.sopk.sk. Služba je určená pre firmy, ktoré hľadajú zahraničného investora, alebo ponúkajú voľné výrobné kapacity, produkty na export alebo subdodávky pre investorov.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
06. december 2022 20:31