StoryEditor

Biele miesta pri nakladaní s olejmi

15.03.2007, 23:00

V oblasti zberu a zhodnocovania odpadových olejov došlo v posledných rokoch k viacerým pozitívnym zmenám. Napriek tomu sa tu nachádza ešte stále niekoľko bielych miest, ktoré treba zmapovať a následne hľadať optimálne riešenia. Nie náhodou venuje veľkú pozornosť tejto problematike aj sektor odpadových olejov Recyklačného fondu. S jeho vedúcim Ing. Ivanom Tirpákom, CSc., sme pripravili nasledujúci rozhovor.

O čo tu v podstate ide?
-- Poviem to stručne -- ide najmä o ekonomické aspekty zberu a zhodnocovania odpadových olejov. Ale pekne po poriadku -- za roky existencie Recyklačného fondu (RF) došlo k viditeľnému pokroku najmä v oblasti budovania kapacít na zhodnocovanie tejto odpadovej komodity. Menej už môžeme byť spokojní, hoci aj tejto oblasti RF venoval významnú pozornosť, s množstvami vyzbieraného odpadového oleja a predovšetkým s jeho kvalitou. Ak sa má táto situácia zmeniť k lepšiemu, musia sa spomenuté aktivity, to znamená zber a zhodnocovanie odpadových olejov, stať pre zainteresované podnikateľské subjekty ekonomicky atraktívnejšie. S tým však nemôžeme počítať, keď výsledné produkty zhodnocovania odpadových olejov budú cenovo nákladnejšie ako porovnateľné výrobky z rafinérií.

Dá sa to vôbec dosiahnuť a od čoho to v rozhodujúcej miere závisí?
-- Odpoveď na to nie je vôbec jednoduchá. Sektor odpadových olejov RF preto hľadá riešenie v spolupráci s odborníkmi Slovnaftu VÚRUP, a. s., Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a z praxe. Podľa nich ekonomická úspešnosť procesov zberu a zhodnocovania opotrebovaných olejov je určovaná najmä takými faktormi, ako sú cena ropy, daňová politika v tejto oblasti a všeobecne stav legislatívy na ochranu životného prostredia. Štúdie, ktoré sa venovali tejto tému v rokoch 2003 -- 2004, sa zakladali na kalkuláciách s cenou ropy na úrovni 25 -- 27 USD za barel. So zreteľom na súčasnú cenovú úroveň tejto suroviny sú ich závery dnes nepoužiteľné. Rentabilita ďalej závisí od zberového systému a jeho nákladov, objemu a kvality zozbieraných odpadových olejov, dostupnosti regeneračných jednotiek, ako aj reálnych cien vykurovacích a základových mazacích olejov.

To je príliš veľa otáznikov na hľadanie optimálnych riešení -- navyše v čase, keď sa podľa odporúčaní Európskej komisie má dávať prednosť regenerácii odpadových olejov pred ich energetickým využitím. Ako na to?
-- Predovšetkým treba viac ako doteraz podporovať zber odpadových olejov, hoci aj cestou úhrady časti nákladov na tieto činnosti zo strany RF, čo by si, podľa predbežných prepočtov, vyžiadalo zvýšenie doterajšej sadzby pre výpočet príspevku do RF zo súčasných dvoch korún minimálne na úroveň štyroch korún za kilogram minerálnych olejov. Pomohlo by však aj na pohľad malé administratívne opatrenie -- aby vo formulári "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" pribudla jedna kolonka s názvom "Spotreba čerstvých olejov". Z výkazov by konečne bolo jasné, aká je skutočná spotreba minerálnych olejov na Slovensku. Musí sa rovnako zlepšiť systém ich kategorizácie. V princípe by malo ísť o prepracovanejšiu schému podpory zberu a zhodnocovania odpadových olejov zo zdrojov RF, ktoré by mali odrážať reálne náklady na tieto činnosti.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
30. marec 2023 04:51