StoryEditor

Na prahu roka

19.01.2006, 23:00

Obdobie novoročných prípitkov a koncoročného bilancovania máme už síce za sebou, no napriek tomu sa mi žiada urobiť menšie obhliadnutie sa za uplynulým obdobím vydávania prílohy Recyklácia. Tento projekt nevznikol náhodou. Vyvolala ho spoločenská objednávka zamestnávateľov. Problematika životného prostredia, osobitne zberu, zhodnocovania a likvidácie odpadov, sa totiž bytostným spôsobom dotýka každodenného života našich podnikateľov, ako aj ostatných obyvateľov Slovenska.
Táto skutočnosť rozhodujúcou mierou prispela k tomu, že pred pomaly už piatimi rokmi aj s podporou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vznikol Recyklačný fond, ktorý by v súlade so zásadami environmentálnej politiky Európskej únie okrem iného mal participovať na vzniku nového moderného odvetvia priemyslu -- zberu, spracovania a zhodnocovania odpadov. Reálne výsledky jeho doterajšej existencie potvrdzujú, že sa tak stalo a že sa k tomu pridružil aj úspešný štart separovaného zberu v jednotlivých komoditách.
Vďaka podpore Recyklačného fondu sa vytvorila základňa a príležitosť na množstvo aktivít domácich podnikateľov v perspektívnom odvetví priemyslu. Ani kritici fondu nemôžu poprieť, že bez jeho existencie by tu bol vývoj rozhodne pomalší, pretože odpadové hospodárstvo bolo dovtedy dlhodobo technicky i finančne zanedbávané. Vieme tiež, že so zreteľom na naše členstvo v EÚ a požiadavky záväzných -- terajších i budúcich -- európskych smerníc v tejto oblasti sa hľadaniu riešenia nemôžeme ani v budúcnosti vyhnúť.
Našou ambíciou pritom je, aby táto príloha slúžila celej členskej základni zamestnávateľov Slovenskej republiky pri rozvoji nových ekonomických a technologických výziev v oblasti odpadového hospodárstva, ako na to nabáda aj Lisabonská stratégia EÚ. Je len na nás, či túto príležitosť využijeme.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
31. január 2023 14:43