StoryEditor

V IT sektore nám chýba 10-tisíc odborníkov, budeme ich musieť dovážať

14.02.2018, 18:34
Zástupcovia štátneho, podnikateľského aj tretieho sektora upozornili na nízky záujem mladých ľudí o technické smery.

Podľa prieskumu, ktorý robila spoločnosť Microsoft sa slovenské deti prírodovedné predmety učiť nechcú. V rozhovore pre HN problém vysvetľuje riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Marcela Havrilová.

Robili ste celoeurópsky prieskum z ktorého vyplynulo, že žiaci nemajú záujem o prírodovedné a technické predmety. Je Slovensko iné, alebo je to u nás rovnako ako v iných krajinách?

Čo sa týka toho, kedy vzniká záujem o tieto technické predmety, tam je to ten náš priemer v celoeurópskom priemere rovnaký. Je to vek 12 rokov, tam je dôležitý ten prvok detskej zvedavosti, kedy chcú všetko vyskúšať. Celoeurópsky priemer, kedy sa ten záujem stráca je niekedy okolo 17 rokov. My sme okolo veku 16 rokov. Takže sme rok a pol pred celoeurópskym priemerom. Čo je ale horšie, že to je práve vek, kedy sa mladý ľudia rozhodujú o ich budúcom povolaní. Takže záujem klesá presne v tom kľúčovom období, ktoré ovplyvňuje ich budúcnosť. Zaujímavé je, že na Slovensku veľmi silne rezonovala osoba učiteľa. Takže naši mladí ľudia potrebujú mať učiteľa, ktorí ich tie technické a prírodovedné vedy učí tak, aby to chceli robiť. Týmto sme sa odlíšili od Európskeho priemeru. 

Dievčatá majú ešte menší záujem o technické odbory. Môže to byť kvôli stereotypom – dievčatám hovoríme, že sú krásne a chlapcom, že šikovní?
Rodové stereotypy patria do našej spoločnosti a všetci sme s nimi konfrontovaní. O to viac ma tešia projekty, ktoré sa do škôl dostávajú, napríklad digigirls, či dievčatá IT v IT. Ale dnes byť ženou a pracovať v oblasti IT či technických smeroch je úplne prirodzené, tam búrame stereotypy. Mnoho žien má pred sebou aj rolu matky a práve tento sektor ukazuje, že sa to nebije. Práve IT sektor je to čo umožňuje aj žene, ktorá má doma dve deti a chce pracovať z domu, tak to je ten typ práce, ktorá jej umožní nájsť rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom. Takže naozaj búrajme stereotypy.

Je chyba, že máme na základných školách malú dotáciu matematiky?
Môže to byť aj v tom, bola to jedna z tém na okrúhlom stole a vznikli z toho zaujímavé postrehy a odporúčania, ktoré budeme prezentovať. Hovorilo sa o tom, že potrebujeme zvýšiť počty hodín na tieto predmety. Ale skôr je pointa v tom, ako tieto predmety dokážeme učiť a či ich vieme učiť interdisciplinárne. Aj na telesnej výchove pri hode granátom, dokážeme hovoriť o uhloch. Takže nie sme zástancovia pridávania hodín, skôr hľadajme prepojenia medzi predmetmi a učiť naozaj medzipredmetovo. Dôležité je tiež vrátiť experiment do prírodných vied. Takže viac praktického vyučovania aby mali deti možnosť si to vyskúšať a zažiť.

Je teraz situácia na Slovensku kritická? Ľudia v technických a IT odboroch chýbajú už dnes?
Za IT sektor môžem povedať, keďže pracujem aj ako členka prezídia IT Asociácie Slovenska, že dnes nám chýba okolo 10-tisíc odborníkov. Takže IT firmy už dnes volajú po tom, že majú nedostatok ľudí. Budeme musieť začať pracovnú silu, ale aj študentov, dovážať zo zahraničia. Minulý týždeň bolo zasadnutie digitálnej koalície kde táto téma rezonovala, že začneme prijímať študentov zo zahraničných vysokých škôl, ktorí tu doštudujú a budú pracovať pre naše firmy. Dnes už tie následky vidíme, ak s tým nič neurobíme, tak o ďalších 10 rokov nebude mať kto pracovať pre dobre sa rozvíjajúcu ekonomiku tejto krajiny.

25. máj 2022 14:29