StoryEditor

Podnikateľské priority

19.05.2006, 00:00
Problematika životného prostredia, osobitne zberu, zhodnocovania a likvidácie odpadov, vrátane odpadových olejov sa bytostným spôsobom dotýka každodenného života nielen našich obyvateľov, ale aj podnikateľskej sféry SR. Nie náhodou -- najmä po vstupe Slovenska Európskej únie -- sa táto téma zaradila k dôležitým prioritám Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. V súlade so zásadami environmentálnej politiky EU tu okrem iného bolo cieľom participovať na vzniku nového moderného a perspektívneho odvetvia priemyslu diverzifikovaného do všetkých regiónov Slovenska.

Problematika životného prostredia, osobitne zberu, zhodnocovania a likvidácie odpadov, vrátane odpadových olejov, sa bytostným spôsobom dotýka každodenného života nielen našich obyvateľov, ale aj podnikateľskej sféry SR. Nie náhodou -- najmä po vstupe Slovenska do Európskej únie -- sa táto téma zaradila k dôležitým prioritám Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. V súlade so zásadami environmentálnej politiky EU tu okrem iného bolo cieľom participovať na vzniku nového moderného a perspektívneho odvetvia priemyslu diverzifikovaného do všetkých regiónov Slovenska.
To zapadá do celkovej koncepcie zamestnávateľov v oblasti regionálnej politiky a krajinotvorby. Tí vidia popri napĺňaní jej environmentálnej funkcie významný priestor aj na podnikateľské aktivity svojich členských subjektov pri rozvíjaní jej ďalšej zložky -- potravinovej bezpečnosti štátu. K dlhodobým prioritám tu patrí podpora malého a stredného podnikania a osobitne rozvoj cestovného ruchu ako potenciálneho zdroja nových pracovných príležitosti v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.
Zamestnávateľské zväzy za tradičné dominanty obhajoby svojich záujmov považujú pokračujúci tlak na znižovanie daňového a odvodového zaťaženia, ako aj dôraz na zachovanie energetickej bezpečnosti krajiny, ktorá je neodmysliteľnou podmienkou stabilného podnikateľského prostredia. K tomu treba priradiť viac ako pätnásť rokov trvajúce úsilie o rozvoj vedy a techniky, ktoré sa nepotrebuje verbálne motivovať módnymi sloganmi typu poznatková ekonomika a podobne, ale konkrétnymi krokmi na jej podporu.
Zväzy v tomto smere rozvinuli konkrétnu iniciatívu v podobe spoločenstva právnických osôb -- založili Slovenskú technologickú platformu, ktorá sa sústreďuje na prípravu vedecko-technických projektov predovšetkým v oblasti priemyslu, energetiky, biopalív a v ďalších odvetviach výroby podporovaných grantovými schémami Európskej únie. Zástupcovia zamestnávateľov sa v tomto smere aktívne podieľajú na činnosti Rady vlády pre vedu a techniku, ako aj Agentúry pre vedu a techniku v rámci ministerstva školstva i v ďalších rezortoch.
V neposlednom rade považujú zamestnávatelia za svoje dôležité poslanie prispievať k tvorivému dialógu so sociálnymi partnermi a k zachovaniu sociálneho mieru. To je podľa nich alfou a omegou stabilného vývoja všetkých vyspelých krajín, do zoznamu ktorých má nepochybnú ambíciu trvalo sa zaradiť aj Slovenská republika.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
02. október 2023 09:53