StoryEditor

Priemyselný park Haniska bude naďalej významná investície, vláda jej predĺžila štatút

03.04.2019, 14:16
Autor:
TASRTASR
Strategický park Haniska vytvorí podľa predloženého materiálu niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest.

Slovenská vláda v stredu o rok predĺžila štatút významnej investície pre priemyselný park Haniska. Strategický park s rozlohou viac ako 910 hektárov má byť jedným z najväčších v SR.

Predchádzajúce rozhodnutie vlády z apríla minulého roka stratí platnosť, nakoľko investor InvEast SK v čase 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia nezačal obstarávať dlhodobý hmotný majetok.

Spoločnosť InvEast, zriadená Ministerstvom hospodárstva SR, podala žiadosť o vydanie nového osvedčenia, aby mohla pokračovať v rokovaniach s potenciálnymi investormi.

Strategický park Haniska vytvorí podľa predloženého materiálu niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a pomôže hospodárskemu a sociálnemu rozvoju celého regiónu východného Slovenska s presahom pozitívneho vplyvu na celú Slovenskú republiku.

Vybudovanie strategického parku Haniska by malo prispieť k naplneniu cieľa vlády SR znížiť regionálne rozdiely na Slovensku.

O výstavbe svojich závodov v parku rokuje v súčasnosti niekoľko investorov, okrem iného aj z dodávateľov dielcov pre automobilový priemysel.

Prevažná časť parku sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Košice-okolie, v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany, časť stavby leží v katastrálnom území Šaca, okres Košice II. Začiatok prevádzky je podľa zámeru naplánovaný na rok 2021.

23. máj 2022 07:52