V Nitre sa dokončuje komplex Tabáň. Stavba je podľa Ivana Pauera zaujímavo riešená, no trochu neosobná a zakrývajúca jednu z posledných cirkevných historických stavieb mesta.TASR
StoryEditor

Stavebný zákon treba rýchlo vyčistiť

11.01.2021, 23:00
V snahe byť „svetoví a moderní“ Slováci rýchlo zatracujú vlastnú minulosť, hovorí Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky.

Odborná verejnosť, stavbári aj developeri sa zhodujú na tom, že je nutné zmeniť stavebný zákon. Ako jeho zastaranosť komplikuje proces výstavby?
Stavebný zákon ako taký nie je zastaraný. Ten, ktorý teraz funguje, je skôr nadčasový. Spomaľovanie procesu výstavby nie je vecou stavebného zákona, ale ďalších zákonov a zmien, ktoré stavebný zákon deformujú a ovplyvňujú. Dokopy je ich asi 43 plus zákon o verejnom obstarávaní, EIA, čiže zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a ďalšie. Doterajšie vlády vytvorili niečo, čo odráža ich momentálne potreby a čo zničilo systém prípravy, vykonávania a kontroly výstavby.

Prečo je to v praxi problém?
Zo zákona sa vytratila potreba pripravovať a uskutočňovať stavby odborne kvalifikovanými osobami vrátane remeselných činností. Chýbajú jednotlivé stupne predprojektovej a projektovej prípravy, čím by sa predišlo zbytočnému predlžovaniu stavebného konania a jeho občasnému zneužívaniu. Chýbajú jasné pravidlá práv a povinností účastníkov od prípravy až po odovzdanie stavby. Život ukázal, že všetky zmeny a zásahy do legislatívy stavebníctva boli a sú vyslovene účelové zmeny úradníkov pri moci. Ide napríklad o splnenie komerčných stavebných záujmov na úkor prírody, poľnohospodárstva aj občana.


Čo teda treba urobiť?
Keď sa pozrieme na doterajší priebeh prípravy zákona a rôznorodé záujmy, ako na najlepšiu cestu zlepšiť súčasný stav, vidím len dve riešenia. Zákon, ktorý máme, treba okamžite vyčistiť, spraviť veľkú novelu s vykonávacími predpismi a súbežne urobiť absolútne nový zákon, respektíve tri. Zákon o urbanizme a regionálnom rozvoji, zákon o územnom plánovaní a zákon o stavebnom poriadku. Až vtedy budeme môcť hovoriť o progrese. Naša Stavebná komora takéto systémové návrhy zákonov má, ale zatiaľ sa v žiadnej vláde nenašla politická vôľa ani len o nich rokovať, pretože pristupujeme k tvorbe návrhov zákonov výlučne odborne a nekomerčne.

Ak urobí stavbár chybu, k čomu koniec koncov môže dôjsť vplyvom nejasností okolo stavebného zákona, môže to mať fatálne následky. V akom stave je vzdelávanie v tomto odbore?
Problém vzniká už na základnej škole. Zmizli praktické vyučovania, deti strácajú kontakt s manuálnymi prácami a s cieleným tvoriacim myslením. Všetko robia cez počítač a nevedia pracovať s materiálom a náradím. Druhá vec je tá, že vo svete funguje pre stavebníctvo takzvané duálne vzdelávanie. My sme ho zaviedli najmä pre automobilový priemysel, ktorý považujem pre Slovensko len ako dočasné riešenie zamestnanosti. Je potrebné zabezpečiť,...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 08:49