StoryEditor

Speňažovanie úrody závisí od jej kvality

09.08.2002, 00:00
Žatevné práce postupujú aj v horských a podhorských oblastiach Slovenska. V regiónoch Spiša je v súčasnosti pozberaná úroda približne z jednej tretiny. V tejto súvislosti tunajších pestovateľov zaujíma, ako speňažia svoje výrobky z tohtoročnej úrody na agropotravinárskom trhu.

Odporúčané nákupné ceny v nadväznosti na kvalitu by mali pri zmluvných odberateľoch predstavovať v prípade potravinárskej pšenice (kvalita B) minimálne 4 500 Sk/t a v kvalite P by to malo byť 4 200 až 4 500 Sk/t. Cena potravinárskej raže sa má pohybovať v rozpätí od 4 000 do 4 500 Sk/t a sladovníckeho jačmeňa minimálne od 5 300 do 5 500 Sk/t. Pri kŕmnom obilí by to malo byť pri pšenici 3 300 až 3 600 Sk/t a jačmeni 3 400 až 3 800 Sk/t.
Riaditeľ Spišskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Spišskej Novej Vsi Ing. Andrej Sedlačko pre HN uviedol, že tunajší pestovatelia sa zaujímajú aj o predaj obilnín a olejnín cez Intervenčnú poľnohospodársku agentúru (IPA). Tá začala od 22. júla poskytovať pestovateľom návratné finančné pôžičky na zásoby rastlinných komodít uskladnených vo verejných skladoch. Patrí medzi ne aj Poľnonákup SPIŠ, a. s., Spišské Vlachy a podľa jeho riaditeľa Jána Šofranku majú byť všetky náležitosti prvovýrobcom zaplatené ako vlani. A. Sedlačko konštatoval, že vzhľadom na signalizovaný dostatok obilnín na domácom trhu z tohtoročnej úrody sa predpokladá ponuka kŕmneho obilia na vývoz. V skladoch IPA je podľa J. Šofranku ešte asi 230-tisíc ton kŕmneho obilia. "To sa však nebude predávať na vnútornom trhu cez internet, čo sme prijali s nevôľou," konštatoval.
V rámci jednotlivých regiónov SR sa v súčasnosti bilancuje úroda z hľadiska vlastnej spotreby a zo zmluvného predaja na domácom trhu. Na zistené prebytky po 15. auguste sa následne vydajú licencie nepotrebného nezakontrahovaného obilia. "Musia si to uvedomiť poľnohospodárske podniky s rozsiahlejšou živočíšnou výrobou a tie, čo nehospodária na pôde. V rámci zmluvných vzťahov s pestovateľmi by si mali zabezpečiť dostatok kŕmnych obilnín do novej úrody. Ich dovoz v tomto roku a ďalších už nebude," pripomenul A. Sedlačko. Na odber novej úrody je pripravený aj jeden z najväčších spracovateľov v regióne - Mlynsko-pekárensky a cestovinársky kombinát, a. s., Spišská Nová Ves. Je verejným skladom IPA, a preto bude u dodávateľov uprednostňovať práve túto formu.

24. jún 2022 03:01