StoryEditor

Verejný sektor čakajú zmeny v účtovníctve

01.01.2008, 23:00
Začiatkom nového roka čaká samosprávy zmena v účtovaní, ktorú pripravilo ministerstvo financií. Výsledkom by malo byť najmä zjednodušenie celého systému, čím by sa malo predísť jeho neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti.

Začiatkom nového roka čaká samosprávy zmena v účtovaní, ktorú pripravilo ministerstvo financií. Výsledkom by malo byť najmä zjednodušenie celého systému, čím by sa malo predísť jeho neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti.
O to sa má postarať zavedenie akruálneho princípu v účtovníctve, ktorý nahradí hotovostný princíp. Podstatou novej metodiky je, že peniaze sa účtujú vtedy, keď peňažný záväzok vznikol, a nie vtedy, keď bol odoslaný z účtu. Nezáleží teda na tom, v ktorom roku peniaze "prídu alebo odídu". Napríklad, ak sa platí nájomné na tri roky vopred, odoslaná suma sa rozpočíta na príslušné roky.
"Nová metodika účtovania a vykazovania v štátnej správe a samospráve prináša množstvo benefitov, a to tak na úrovni štátneho výkazníctva, ako aj na úrovni jednotlivých organizácií," povedala šéfka sekcie štátneho výkazníctva rezortu financií Katarína Kaszasová.

Prinesie poriadok
Do minulého roka platili odlišné postupy účtovania pre štátne, samosprávne a príspevkové organizácie a tiež pre obce a vyššie územné celky. To sa však onedlho stane minulosťou. Reforma má totiž tieto štyri odlišné metodiky spojiť do jednej.
Akruálnym princípom sa tiež zjednoduší spolupráca s Eurostatom, Medzinárodným menovým fondom či inými inštitúciami, keďže už nebudú potrebné manuálne úpravy.
Zavedenie medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor umožní porovnávanie výkazov s výkazmi iných krajín, ktoré už používajú medzinárodné štandardy. "Umožní to lepšiu porovnateľnosť s organizáciami rovnakého alebo podobného typu nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia," informuje Kaszasová. Získané údaje za štát a verejnú správu tak budú mať vyššiu vypovedaciu schopnosť.

Postrach?
Súčasný systém umožňoval manipulovať s výsledkami hospodárenia pomocou pozastavenia platieb, čím sa zlepšil hotovostný deficit. Ak sa výdavok nezaplatil v danom roku, akoby "neexistoval". Akruálny princíp túto možnosť odstraňuje. "Tým sa kladú zvýšené nároky na dostatok informácií o majetku a dlhu organizácie a na robenie kvalifikovaných odhadov," hovorí Kaszasová.
Pracovníci samospráv by mali byť na nové účtovníctvo pripravení. Pomôcť im mali školenia, ktoré pripravil rezort financií.
"Všetci pracovníci ekonomických útvarov magistrátu, ako aj pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta, prešli školeniami a vzdelávaním. Magistrát hlavného mesta je aj softvérovo pripravený na prechod z rozpočtového účtovníctva na akruálne, takže nepočíta so žiadnymi vážnejšími komplikáciami," povedala tlačová tajomníčka bratislavského magistrátu Mária Ráčková. Rovnako je to aj na východe. "Neobávame sa žiadnych komplikácií. Naši pracovníci sú pripravení, pretože počas celého roku sa riadne pripravovali a absolvovali konferencie a stretnutia," informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Jana Geročová.
V prípade, že by nastali nečakané komplikácie, ministerstvo zriadilo "helpdesk". Pomocou neho bude možne komunikovať a riešiť problémy s tvorcami legislatívy. "Očakávame, že kvalita výkazníctva bude rásť postupne," dodala Kaszasová.

Softvér podľa vlastného výberu
Štátna správa a samospráva môže v súčasnosti využívať účtovný a ekonomický softvér podľa vlastného výberu. Situácia by sa nemala meniť ani po 1. januári 2008, keďže rezort financií nemôže zasahovať do samotného výberu programov. Z toho dôvodu si každá organizácia zodpovedá za aktualizáciu svojho účtovného softvéru tak, aby vyhovoval určeným podmienkam v novej legislatíve. "Predpokladáme, že časť organizácií využije zmenu legislatívy na obstaranie nového, kvalitnejšieho softvéru a časť organizácií bude svoj súčasný softvér len upgradovať," informovala Kaszasová.
Zmena sa však uskutoční pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky štátu a súhrnnej účtovnej závierky verejného sektora. O túto oblasť sa postará nový informačný systém.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
30. máj 2023 00:32