StoryEditor

Register bude zapisovať do piatich dní

12.03.2003, 23:00

S obchodným registrom treba niečo robiť, zhodujú sa podnikatelia s ministerstvom spravodlivosti. Rezort preto pripravuje zákon o obchodnom registri, ktorý nahradí ustanovenia v Obchodnom zákonníku a v Občianskom súdnom poriadku. Nová úprava podľa štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Lucie Žitňanskej zásadne zmení princíp zápisu. Registrový súd už totiž nebude skúmať správnosť predložených dokumentov. Za správnosť zápisu bude zodpovedný ten, kto údaje poskytne, prípadne ten, kto vyhotoví a overí listiny -- úrady a notári. "Čokoľvek, čo nie je zapísané v súlade s reálnym stavom, neškodí nikomu inému, len zapísanej spoločnosti. Princíp dobrej viery v zápisy platí aj teraz," zdôraznila Žitňanská.
Na pripomienku HN, že sa vyskytli firmy, ktoré mali zapísané vysoké základné imanie, ale v skutočnosti boli vytunelované, reagovala: "Keď niekto chce urobiť miliardový obchod, nemôže sa spoliehať iba na zápis v obchodnom registri. Musí si potenciálneho obchodného partnera preveriť inak." Podľa nej ani inde na svete nie sú páky, aby sa z úradnej moci skúmalo, či firma naozaj má základné imanie aspoň vo výške zapísaného. Majú sa o to starať spoločníci či audítori.
Podľa pripravovaného systému vyšší súdny úradník iba preskúma formálne náležitosti a do piatich dní vykoná registráciu. V poslednej etape, od polovice roka 2005, sa budú všetky registrácie a ich zmeny zverejňovať v elektronickej podobe a budú garantované. Prakticky nebude potrebné so súdom komunikovať osobne. Uvažuje sa aj o elektronickej komunikácii v zbierke listín. Dáta budú odolné proti hackerom a správnosť bude garantovať štát. Doteraz prístupný obchodný register na internete nespĺňa požiadavku oficiálnej publicity a nemá charakter centrálneho registra. Fakticky ide o sprístupnenie ôsmich databáz z jednotlivých registrových súdov. Bude ich treba nahradiť jedinou centrálnou databázou.
Garantované zverejňovanie na internete odľahčí podnikateľov o povinnosť platiť si za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, lebo sa zruší. Registrácia či ohlasovanie zmien sa budú vykonávať na formulároch a uvažuje sa, že registrové súdy zriadia kancelárie pre styk s verejnosťou, kde by sa niektoré zmeny mohli urobiť na počkanie. "Zatiaľ na internete prístupný garantovaný obchodný register nikto nemá, pripravujú ho v Rakúsku. Radi by sme, aby zákon schválila júlová schôdza parlamentu," dodala Žitňanská.

21. máj 2022 10:24