StoryEditor

Vývoz dreva zo Slovenska nemožno obmedziť

Vývoz drevnej suroviny zo SR nie je problémom Lesov SR š.p., ani neštátnych vlastníkov lesov, ale rozbitého drevospracujúceho priemyslu. Lesy SR š.p. za prvé tri štvrťroky 2001 vyťažili 2,484 mil. kubických metrov (m3) dreva. Z tohto množstva na slovenský trh dodali 1,730 mil. m3 a vyviezli 634 m3, čo je 25 percent z celkovej ťažby. Vlákninové drevo hlavne z listnatých, ale aj ihličnatých porastov, o ktoré má slovenský trh minimálny záujem, pritom tvorilo takmer 80 % z celkového exportu a kvalitné guľatinové sortimenty len 4,7 %. Uviedol to včera v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. S jeho názorom súhlasil aj generálny riaditeľ Lesov SR š.p. Blažej Možucha a Juraj Vanko z Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, ktorý za základný problém v obchode s drevom označil nerovnováhu medzi produkciou dreva a spracovateľskými kapacitami v SR. V súčasnosti totiž možnosti produkcie listnatého dreva prevyšujú možnosti jeho spracovania na Slovensku, čo je podľa odborníkov neúnosný stav. Pre drevo, ako domácu trvalo obnovujúcu sa surovinu, by malo byť vytvorené také spracovateľské zázemie, ktoré by dokázalo zhodnotiť všetky sortimenty a množstvá ťaženého dreva. Ďalším problémom je zadĺženosť drevospracujúcich firiem voči lesníkom. Domáci spracovatelia drevnej hmoty podľa údajov MP SR len Lesom SR dlhujú 1,178 mld Sk. "Z toho zvolenská Bučina, ktorej generálny riaditeľ je zároveň prezidentom Združenie spracovateľov dreva (ZSD) SR, má k 12. decembru podlžnosti pred i po lehote splatnosti vo výške 27,5 mil. Sk--uviedol minister. V súvislosti s medializovanou výškou exportu dreva samotnou Bučinou konštatoval, že na základe železničných nákladných listov dosiaľ vyviezla zo zvolenskej železničnej stanice do zahraničia 13 770 ton surového dreva a na domáci trh predala ďalších 9930 ton. P.Koncoš aj B. Možucha vylučujú tvrdenia ZSD SR o machináciách pre exporte a konštatujú, že ak spracovatelia vedia o takýchto prípadoch, je ich povinnosťou oznámiť to orgánom, činným v trestnom konaní. Zhodli sa aj v názore na elektronické meranie dreva, ktoré by ale malo byť záležitosťou odberateľov a na na postupnom prechode na aukčný predaj dreva. Ministerstvo je proti predaju surového dreva za dlhodobé ceny, pretože neodrážajú náklady lesníckeho sektoru na jeho produkciu. Za zavádzajúci považujú aj údaj ZSD SR o výške dotácií. Dotácie sú účelové a pre lesy SR dosiahli v roku 2000 výšku 176 mil. Sk. Z toho až 173 mil. korún bolo určené na obhospodarovanie neodovzdaných neštátnych lesov.
Systém automatických licencií
V súvislosti s podozrením na špekulácie umožňujúce vysoký vývoz drevnej hmoty zo SR ministerstvo hospodárstva (MH) uviedlo, že táto komodita podlieha systému automatických licencií, ktoré majú evidenčnú a monitorovaciu funkciu. Takúto licenciu dostane od MH podľa zákona každá spoločnosť, ktorá splní podmienky na jej vydanie. Licenčná komisia preto nemôže obmedziť objem vývozu drevnej hmoty zo SR. Neautomatické licencie spojené s množstevným obmedzením nie je možné zaviesť kvôli platnej Asociačnej dohode medzi SR a EÚ. Navyše by to v rámci prístupového procesu SR do EÚ bolo krokom späť, uviedol hovorca MH Peter Chalmovský. Ani program Drevo -- surovina 21. storočia, neobsahuje opatrenia proti vývozu dreva, ale vytvára predpoklady na zužitkovanie dreva na Slovensku. MH tiež vypracovalo Program na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny, ktorý schválila vláda SR v auguste 2001 s platnosťou od 1. 1. 2002. Ten je zameraný na úhradu úrokov z úverov poskytnutých na projekty zabezpečujúce vyššie zhodnotenie drevnej hmoty malým a stredným podnikateľským subjektom spracovávajúcim drevo v SR. Do roku 2005 bude na tento účel vyčlenených 340 mil. Sk. V budúcom roku 40 mil. Sk a ďalšie 3 roky po 100 mil. Sk. Okrem toho MH intenzívne spolupracuje na rozšírení činnosti podnikov pôsobiacich v drevospracovateľskom priemysle, akými sú Swedwood Slovakia, združenie LVL Dolina, Veľký Krtíš a ďalšie. Najvýraznejším projektom je podľa P. Chalmovského plánovaná výstavba celulózo-papierenského kombinátu, ktorý by výraznou mierou zvýšil objem spracovania ihličnatého a listnatého vlákninového dreva na Slovensku.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
26. jún 2022 17:22