StoryEditor

Anjeli podnikania pomáhajú inovatívnym projektom

28.07.2003, 00:00

Do slovenskej databázy i2 - Slovakia - Burza pre Business Angels pribudne prvý inštitucionálny investor. Spoločnosť Seed Capital Company podpísala v piatok zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB), ktorá projekt burzy zastrešuje. Seed Capital Company je spoluinvestorom v štyroch fondoch rizikového kapitálu. Doteraz finančne podporila 97 firiem. Uviedol to riaditeľ spoločnosti Bystrík Berthoty.
Projekt i2 realizuje banka od začiatku tohto roka v spolupráci s Innovationsagentur Viedeň. Jeho cieľom je sprostredkovávať kontakt medzi podnikateľmi, ktorí potrebujú zdroje, a investormi s voľnými finančnými prostriedkami.
Ako pre HN uviedla riaditeľka odboru bankovej stratégie a marketingu SZRB Alena Groschová, ďalšou skupinou investorov, na ktorých sa databáza orientuje, sú podnikateľskí investori (firmy - právnické osoby) a predovšetkým tzv. business angels. Pod označením "anjeli podnikania" sa skrývajú fyzické osoby, ale aj podnikatelia s voľným kapitálom, ktorí ho chcú zhodnotiť investovaním do projektov v iných oblastiach. V princípe investori poskytujú zdroje najmä výmenou za časť vlastníckeho podielu vo firme. Do podniku vstupujú nielen svojimi peniazmi, ale aj ako manažéri radami, rozhodnutiami a širokými kontaktmi.
Databáza obsahuje troch záujemcov o financie, ktorí už so SZRB podpísali zmluvu o účasti. Podľa A. Groschovej rukami pracovníkov banky zatiaľ prešlo 46 projektov. Program je "šitý na mieru" subjektom, ktoré majú pripravený projekt obsahujúci nové výrobné idey s vysokým úžitkom pre zákazníkov, veľký trhový potenciál a jasne rozpoznateľný konkurenčný predstih, no ktorým sa nepodarilo získať úvery z komerčných bánk. Sú to zväčša začínajúce firmy s krátkou históriou, subjekty, ktoré si nevedia zabezpečiť úver, resp. s rizikovejšími podnikateľskými zámermi. Prevažná väčšina z doteraz posudzovaných projektov nebola zaradená do programu, pretože podľa A. Groschovej nespĺňala základné kritérium, a to potenciál ďalšieho rozvoja vychádzajúci z inovatívnosti projektu. Viacerí záujemcovia nemali spracované podnikateľské zámery. Išlo zväčša o projekty z oblasti ochrany životného prostredia, medicíny, biotechnológií, bezpečnostných systémov, stavebných materiálov či obnoviteľných zdrojov energie.
SZRB si veľa sľubuje od spolupráce s komerčnými bankami, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a podnikateľskými organizáciami. "Vybudovanie databáz bude veľmi náročné, zdĺhavé a bez pomoci viacerých inštitúcii nemožné," vysvetlila A. Groschová. Zhruba polovicu doterajších projektov do programu "posunuli" banky. "Prispejeme podľa našich možností k propagácii tejto prospešnej aktivity v regiónoch Slovenska," uviedla riaditeľka odboru finančných podporných programov národnej agentúry Darina Kalužníková. Podľa B. Berthotyho spoločnosť Seed Capital Company má potenciál vstúpiť do konca roka do troch až piatich projektov. Podklady od prvých záujemcov posúdia už na budúci týždeň.

Slovenské projekty v rakúskej databáze

Zaujímavé slovenské inovačné projekty SZRB ponúka prostredníctvom svojho partnera aj v rakúskej databáze i2 - Börse für Business Angels. Tá v súčasnosti obsahuje vyše 90 rôznych investorov. Jej prostredníctvom sa prezentuje 42 podnikateľov, ktorí potrebujú kapitál v celkovom objeme 31,8 mil. eur. Doteraz sa cez túto burzu predložilo 390 inovatívnych projektov (konzultovaných projektov však bolo podstatne viac), z toho sa 26 aj úspešne sprostredkovalo. Priemerná investícia na projekt dosiahla 126 tis. eur.

Investori v rakúskej databáze i2 – Börse für Business Angels

Typ investora

Počet

Celkové prostriedky (mil. eur)

Business angels

72

32,1

Podnikateľskí investori

7

35,3

Inštitucionálni investori

13

7,6

Zdroj: SZRB

22. jún 2022 21:42