StoryEditor

Profesijné združenie elektrotechnikov

27.03.2002, 23:00

Desiate výročie založenia profesijného občianskeho združenia Slovenský elektrotechnický zväz si pripomenuli včera na jeho riadnom valnom zhromaždení. Združuje najmä projektantov, revíznych technikov a ostatné profesie elektrotechniky a elektroenergetiky a stará sa o ich odborný rast i profesijné záujmy. V ostatnom roku usporiadal zväz desať odborných konferencií, v poslednom čase čoraz viac orientovaných na normy a normalizáciu harmonizovanú s Európskou úniou. Včera sa skončila v Bratislave 16. konferencia elektrotechnikov Slovenska, venovaná novým elektrotechnickým normám, ale aj ochrane pred úrazmi elektrickým prúdom v distribučných sieťach. Podľa prezidenta SEZ Františka Kinčeša zväz má 750 evidovaných členov.

25. máj 2022 04:52