StoryEditor

Limit na poistné živnostníkov je nižší

01.07.2004, 00:00

Všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorých vlaňajší príjem z podnikania bol bez odpočítania výdavkov vyšší ako 72 960 korún sa oddnes musia prihlásiť na nemocenské a dôchodkové poistenie. "Pri určovaní základu sme vychádzali z minimálnej mzdy vynásobenej číslom 12," vysvetľuje Katarína Belická z tlačového odboru rezortu práce.
Dovčera boli pritom povinne poistení len tí živnostníci, ktorí v roku 2002 zarobili viac ako 121-tisíc korún, pričom išlo o vyše 195-tisíc SZČO (k 31. 12. 2003). Podľa generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu Violy Kromerovej je zníženie hranice správne. "Nevidíme v tom problém, pretože je potrebné, aby aj živnostníci boli poistení," konštatuje Kromerová.
Výšku dosiahnutého príjmu pritom musia všetci živnostníci preukázať výpisom z posledného daňového priznania. To bolo potrebné doručiť pobočke Sociálnej poisťovne už včera. Podľa hovorkyne poisťovne Adely Štrpkovej, ten, kto termín nestihol, mal by tak urobiť najneskôr do 8. júla a do tohto dátumu poistné aj zaplatiť, inak mu budú počítať penále z omeškania. "Výpis pritom môže poslať aj poštou. Ak by ho však posielal faxom, musí ho prísť do troch dní osobne podpísať," hovorí Štrpková.
Oddnes až do konca roka je pritom maximálny vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej SZČO na nemocenské poistenie stanovený na 1,5-násobok priemernej mesačnej mzdy - 21 548 korún. Na dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu a poistenie v nezamestnanosti je to až trojnásobok minuloročnej priemernej mesačnej mzdy, čo znamená 43 095 korún. "Najnižší vymeriavací základ pre všetky druhy poistenia je výška platnej minimálnej mzdy, čiže 6 080 korún," dodáva Štrpková.
Od júla sa musí povinne poistiť aj živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnancom a vlani dosiahol výnos z tejto činnosti vyšší ako 72 960 korún. Poistné nemusia platiť tí, ktorí platili minulý rok paušálnu daň. Môžu však platiť poistné dobrovoľne. Osoby činné podľa autorského zákona už nie sú povinné platiť poistné, pretože ich zákon o sociálnom poistení za SZČO nepovažuje. Aj tí si však môžu platiť dôchodkové, nemocenské a nezamestnanecké poistenie dobrovoľne.

Podľa zákona o sociálnom poistení platí SZČO:
- na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
- na starobné poistenie 20 % z vymeriavacieho základu
- na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
- do rezervného fondu 2,75 % z vymeriavacieho základu

24. jún 2022 10:39