StoryEditor

Založenie firmy: najkratšie v Austrálii, v Dánsku zadarmo

20.10.2003, 00:00

Len dva dni trvá založenie firmy v Austrálii, no, napríklad, 215 dní je to v Konžskej demokratickej republike. Náklady na založenie firmy sú nulové v Dánsku, viac než 13-násobok príjmu na obyvateľa však dosahujú v Sierra Leone. Požiadavky na minimálny kapitál nekladie Hongkong, Singapur, Thajsko a ďalších viac než 30 krajín. Úverové centrály zhromažďujú úverové záznamy o takmer každom dospelom človeku na Novom Zélande, v Nórsku a USA, kým v Kamerune, Nigérii či Srbsku a Čiernej Hore ani nie o jednom percente dospelých ľudí. Slovensko nedávno zaviedlo najlepšie zákony o registrácii majetku, použiteľného ako záloha. Vyplýva to zo štúdie o podnikaní (Doing Business), ktorú vypracovala Svetová banka.

V oblasti vymáhania zmlúv malo podľa Svetovej banky veľký pozitívny dosah vytvorenie informačných systémov o prípadoch a o súdnickej štatistike. Krajiny, ktoré takéto systémy vytvorili, ako napr. Slovensko, dokážu identifikovať primárnych používateľov a najväčšie medzery.

Veritelia a dlžníci
Jeden z najlepších systémov vymáhania zmluvných záväzkov má Tunisko. Vymáhanie záväzkov, vyplývajúcich z jednoduchého komerčného kontraktu, trvá v tejto krajine sedem dní, v Holandsku je to 39 dní, no, napríklad, v Guatemale takmer 1 500 dní. Náklady na vymáhanie dosahujú ani nie jedno percento spornej sumy v Rakúsku, Kanade a vo Veľkej Británii, no viac než sto percent v Burkine Faso, Dominikánskej republike, Indonézii, Kirgizsku, Malawi, na Madagaskare a Filipínach.
Britské zákony o zálohách a konkurznom konaní dávajú veriteľom veľké práva pri získavaní peňazí, veritelia v Kolumbii, Kongu, Mexiku, Ománe a Tunisku takéto práva nemajú.
Konkurzné konanie trvá menej ako šesť mesiacov v Írsku a Japonsku, no viac než 10 rokov v Brazílii a Indii. Ukončenie procesu platobnej neschopnosti stojí vo Fínsku, Holandsku, Nórsku a Singapure menej ako jedno percento hodnoty nehnuteľného majetku, no takmer polovicu v Čade, Paname, Macedónsku, Venezuele, Srbsku a Čiernej Hore a Sierra Leone.

Štart biznisu
Ako upozorňuje Svetová banka, pri zakladaní firiem sa požiadavky musia obmedziť len na skutočne nevyhnutné kroky - na štatistickú registráciu, daňový úrad a sociálne zabezpečenie. Toto zjednodušenie spolu s využitím najnovšej technológie a elektronickej registrácie prinieslo vynikajúce výsledky v Kanade, Singapure, Lotyšsku, Mexiku, Hondurase, vo Vietname, v Moldavsku a Pakistane. Vytvorenie registrov úverových informácií zasa demokratizovalo úverové trhy v Belgicku, na Taiwane, v Mozambiku, Namíbii, Nepále, Nikarague a Poľsku. Najmenej času na registráciu firmy poskytuje Kanada, ktorá ponúka registračné formuláre na internete.
Medzi najefektívnejšie krajiny pri zakladaní firiem patrí Lotyšsko. Pakistan v roku 2002 elektronicky prepojil všetky daňové úrady a zjednodušil registráciu firiem, čím sa čas na založenie firmy skrátil z 53 na 22 dní. Zakladanie firiem zjednodušilo aj Rusko, keď vlani znížilo počet procesov z 19 na 12 a čas skrátilo z 51 na 29 dní.

Zakladanie firiem 
Krajina Počet
procedúr
Trvanie Náklady Min. kapitál
    (dni) (% HNP*
na obyvateľa)
(% HNP*
na obyvateľa)
Belgicko 7 56 11,3 75,1
Dánsko 4 4 0,0 52,3
Fínsko 4 33 3,1 32,0
Francúzsko 10 53 3,0 32,1
Grécko 16 45 69,6 145,3
Holandsko 7 11 13,7 70,7
Írsko 3 12 10,4 0,0
Nemecko 9 45 5,9 103,8
Portugalsko 11 95 12,5 43,4
Rakúsko 9 29 6,6 140,8
Španielsko 11 115 18,7 19,6
Švédsko 3 16 0,8 41,4
Taliansko 9 23 24,1 49,6
Veľká Británia 6 18 1,0 0,0
Česká rep. 10 88 11,7 110,0
Maďarsko 5 65 64,3 220,3
Poľsko 12 31 20,3 21,4
Slovensko 10 98 10,2 111,8
USA 5 4 0,6 0,0
* HNP - hrubý národný príjem
Zdroj: Svetová banka

Likvidácia firiem a konkurzné konanie
Krajina Trvanie Náklady
  (roky) (% nehnuteľného
majetku)
Belgicko 0,9 4
Dánsko 4,2 8
Fínsko 0,9 1
Francúzsko 2,4 18
Grécko 2,2 8
Holandsko 2,6 1
Írsko 0,4 8
Nemecko 1,2 8
Portugalsko 2,6 8
Rakúsko 1,6 18
Španielsko 1,5 8
Švédsko 2,0 8
Taliansko 1,3 18
Veľká Británia 1,0 8
Česká rep. 9,2 38
Maďarsko 2,0 38
Poľsko 1,5 18
Slovensko 4,8 18
USA 3,0 4
Zdroj: Svetová banka

 

Vymáhanie zmluvných záväzkov
Krajina Počet
procedúr
Trvanie Náklady
    (dni) (% HNP*
na obyvateľa)
Belgicko 22 365 9,1
Dánsko 14 83 3,8
Fínsko 19 240 15,8
Francúzsko 21 210 3,8
Grécko 15 315 8,2
Holandsko 21 39 0,5
Írsko 16 183 7,2
Nemecko 22 154 6,0
Portugalsko 22 420 4,9
Rakúsko 2 434 1,0
Španielsko 20 147 10,7
Švédsko 19 190 7,6
Taliansko 16 645 3,9
Veľká Británia 12 101 0,5
Česká rep. 16 270 18,5
Maďarsko 17 365 5,4
Poľsko 18 1000 11,2
Slovensko 26 420 13,3
USA 17 365 0,4
* HNP - hrubý národný príjem
Zdroj: Svetová banka

19. máj 2022 06:29