StoryEditor

Na sociálne problémy je vyčlenená miliarda

13.08.2004, 00:00
Autor:
TASRTASR

Takmer miliardu korún má na riešenie sociálnych problémov na Slovensku na tento a ďalšie dva roky pripravenú Fond sociálneho rozvoja. Ako svoju príspevkovú organizáciu ho zriadilo ministerstvo práce, pričom účelom fondu je financovať projekty zamerané na zvýšenie zamestnanosti a začlenenie sociálne slabých do spoločnosti. Podľa štátneho tajomníka rezortu Miroslava Beblavého pracuje fond na báze lokálnych partnerstiev, ktoré sa tvoria zo zástupcov miestnej samosprávy, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládnych organizácií či ďalších ľudí zainteresovaných na dianí v obci. Základným princípom fondu je, že podporuje menšie projekty do jedného milióna korún, pričom o použití peňazí nerozhoduje na centrálnej úrovni ministerstvo, ale priamo samotné miestne partnerstvá.

25. máj 2022 05:28