StoryEditor

Nové normy

26.11.2002, 23:00
Autor:
TASRTASR

Legislatívna rada vlády (LRV) včera odporučila kabinetu po zapracovaní jej pripomienok schváliť rad návrhov vládnych nariadení, ktorými sa ustanovujú normy v oblasti veterinárnej starostlivosti. Ide o návrhy nariadení, ktorými sa ustanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, nosníc a teliat a stanovujú sa opatrenia na kontrolu slintačky a krívačky. LRV zároveň odporučila vláde schváliť návrh nariadenia o zákaze uvádzania bovinného somatotropného hormónu na trh. Všetky návrhy predkladalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR a ich cieľom je implementácia smerníc EÚ do slovenského právneho poriadku.

17. máj 2022 20:29