StoryEditor

Na Slovensku americký blackout nehrozí

25.08.2003, 00:00
Odolnosť sietí proti veľkým poruchám závisí najmä od prenosovej sústavy. V rámci západoeurópskeho systému prepojených sústav UCTE sa vyžaduje tzv. kritérium n -1. Znamená to, že výpadok jedného zariadenia prenosovej sústavy, či už vedenia, transformátora alebo elektrárenského bloku, nevyvolá prerušenie zásobovania elektrinou v celom systéme, ale solidárne vypomôžu ostatné časti prepojeného systému.
Veľké poruchy v dodávke elektriny nastanú, ak vypadne viacero zdrojov alebo prepojení a výpadok elektriny zasiahne väčšiu oblasť. Pritom funkčnosť ostatných častí národnej elektrizačnej sústavy ešte nie je porušená. Ak však porucha nastane na rozhodujúcej časti sústavy a je nevyhnutné ju odpojiť od okolia, vznikne v sieti tzv. ostrov so stavom tmy - blackout. Takýto stav nastal štrnásteho augusta v piatich štátoch USA, vrátane New Yorku a v kanadskej provincii Ontário. Príčiny vyšetruje viacero komisií, odborníci usudzujú, že firmy budú musieť investovať do prenosových sietí.
Odolnosť sietí proti veľkým poruchám závisí najmä od prenosovej sústavy. V rámci západoeurópskeho systému prepojených sústav UCTE sa vyžaduje tzv. kritérium n -1. Znamená to, že výpadok jedného zariadenia prenosovej sústavy, či už vedenia, transformátora alebo elektrárenského bloku, nevyvolá prerušenie zásobovania elektrinou v celom systéme, ale solidárne vypomôžu ostatné časti prepojeného systému. Kvalitná národná prenosová sieť býva zokruhovaná, takže každá rozvodňa sa napája minimálne z dvoch strán. Navyše, na dodržanie vysokého stupňa spoľahlivej dodávky musí byť dohodnutá podpora od susednej prenosovej sústavy. Naša prenosová sústava ako súčasť Elektrizačnej sústavy SR tieto kritériá spĺňa.

Obranný plán
V prípade vypadnutia viacerých prvkov majú prenosové sústavy spracovaný obranný plán proti šíreniu veľkých porúch. Až keď zlyhá, vypne sa napájanie viacerých úsekov siete. Má ho aj Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS). Ako nás informoval investičný riaditeľ SEPS František Pecho, v rámci UCTE ešte k blackoutu nedošlo. Po veľkých poruchách sa spracovali analýzy príčin a dopĺňali sa odporúčania pre členské krajiny. Vo veľkých sieťach dochádza k extrémnym javom ako dôsledok fyzikálnych zákonitostí. Preto určité nebezpečie šírenia porúch existuje. Napríklad v Hamburgu v 70. rokoch vietor sfúkol hliníkový rebrík zo strechy domu na 400-kilovoltové vedenie. Vznikol skrat a zakolísanie v sieti sa zaznamenalo až na Balkáne.
Defence plán (obranný plán) opisuje opatrenia proti šíreniu porúch a blackoutu. Ak sa v sústave nebezpečne znižuje frekvencia a vyčerpali sa účinky primárnej a sekundárnej regulácie, má prenosová sústava pripravené ďalšie rázne opatrenia. Po ich vyčerpaní sa začne obmedzovať spotreba, pristúpi sa aj k vypínaniu. Existujú dohody s oblastnými dispečingami v distribučných spoločnostiach, aby splnili pokyny na znižovanie zaťaženia. SEPS sa tu riadi prioritami podľa charakteru odberu a zmluvných vzťahov. Ako posledné sa vypínajú nemocnice a dôležité budovy.
Ak by nastal blackout na Slovensku, prenosová sústava sa na hraniciach odpojí od sústav susedných krajín. Súčasťou defence plánu je aj postup, ako sústavu dostať z tmy, obnoviť výrobu elektriny, dosiahnuť parametre siete a pripojiť sa do nadnárodnej siete UCTE. Tu majú dôležitú úlohu elektrárne, ktoré majú vlastný núdzový zdroj, aby mohli "štartovať z tmy." Kým sa roztočí turbína na synchrónne otáčky, treba spustiť veľa pomocných agregátov a na to je nevyhnutný vlastný zdroj elektriny. Núdzové zdroje sú aj v rozvodniach. Existuje tiež možnosť prevádzkovať sústavu rozpadnutú na jednotlivé ostrovy. Takto sa dá izolovať oblasť s poruchou na vedeniach či v rozvodni a pracovať na jej oprave.

Chrbtica sústavy
Prenosová sústava v dnešnej podobe sa začala budovať v 70. rokoch minulého storočia. Samostatným právnym subjektom sa stala až od 21. januára minulého roka, keď sa oddelila od majetku Slovenských elektrární. Je chrbticou elektrizačnej sústavy, pretože zabezpečuje prenosy veľkých objemov elektriny na veľké vzdialenosti, ale nezásobuje odberateľov priamo, aj keď sú na ňu pripojení niekoľkí veľkí odberatelia: OFZ Široká, Duslo Šaľa, Slovalco a USS Košice. Do nej sú pripojené všetky bloky jadrových elektrární, Elektráreň Vojany, Vodná elektráreň Gabčíkovo, prečerpávacie vodné elektrárne Čierny Váh a Liptovská Mara.
Celkovou dĺžkou vedení je rozsiahlejšia distribučná sieť s napätím do 110 kV. Je spojená s prenosovou sústavou v dvadsiatich elektrických staniciach cez transformátory. Napája najväčšie podniky, železnicu, mestá a vo veľkých mestách celé štvrte. Do distribučnej siete, ktorú vlastnia podľa jednotlivých regiónov distribučné spoločnosti VSE, SSE, ZSE, je vyvedený výkon ostatných elektrární, predovšetkým Vážskej kaskády a Elektrárne Nováky. Aj veľká väčšina uzlov v distribučnej sieti -110 kV je navzájom prepojená, takže výpadok uzla by nemal spôsobiť výpadok elektriny v oblasti, ktorú napája.
Väčšina veľkoodberateľov je pripojená na distribučnú sieť s napätím 22 kV a nižším, ktorá sa napája cez transformátory zo siete 110 kV. Tieto vedenia s dĺžkou do pätnásť kilometrov smerujú ku všetkým obciam, obytným zónam, mnohým fabrikám, nemocniciam a väčším budovám.
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
04. jún 2023 05:09