StoryEditor

Ľach: Vláda oslabuje vplyv sociálnych partnerov

25.03.2004, 23:00

Pred Ustanovujúcim snemom novovznikajúcej Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý je ohlásený na utorok do Bratislavy, zvolalo včera tlačovú konferenciu vedenie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Tá s 38 členskými zväzmi a s pokrytím celej štruktúry národného hospodárstva spája podstatnú väčšinu zamestnávateľov na Slovensku. Zatiaľ je jedinou reprezentatívnou zamestnávateľskou centrálou vo vzťahu k sociálnym partnerom i k medzinárodným inštitúciám. Z 12 členov prezídia však teraz oznámilo svoju abdikáciu šesť a dva zväzy z asociácie vystúpujú.

Reakcia na kritiku
Podľa súčasných predstaviteľov vedenia AZZZ SR je z mnohých signálov zrejmé, že predstavitelia vlády sú citliví na kritické postoje asociácie voči opatreniam, ohrozujúcim záujmy domáceho podnikateľského prostredia a snažia sa oslabiť vplyv sociálnych partnerov v tripartite zmenou či zrušením zákona o Rade hospodárskej a sociálnej dohody. Odmietli kritiku neprofesionality a príliš širokého zamerania "Práve v európskych zamestnávateľských štruktúrach nás dávali za vzor národnej zamestnávateľskej organizácie s vnútorným členením na profesijné odvetvové sekcie, ktoré dávajú možnosť obhajovať špecifiká odvetví," povedal prezident AZZZ Michal Ľach.

Alternatíva asociácie

Postupný proces reštrukturalizácie asociácie sa podľa Ľacha začal po jej mimoriadnom valnom zhromaždení. Koncom novembra sa na ňom rozhodlo, že vedenie pripraví stanovisko k reštrukturalizácii asociácie a na apríl mimoriadne a na jún riadne výročné zhromaždenie s voľbami funkcionárov. V júni sa končí trojročné volebné obdobie vrcholných orgánov asociácie. Ľach pritom vyhlásil, že kandidovať nebude. "Parciálne lobovanie vo vládnych štruktúrach a masmediálne hry sú krátkozraké a nie sú vhodným nástrojom na dosiahnutie očakávaného cieľa. Len silný a jednotný sociálny partner dosiahne viac. Rozkol oslabuje a poškodzuje stabilné hospodárske prostredie," vyhlásili včera vrcholní predstavitelia AZZZ.
Republiková únia zamestnávateľov (v prípravnom výbore sú Anton Jura, viceprezident U.S. Steel Košice a Slavomír Hatina, predseda Predstavenstva Slovnaftu) má podľa Hatinu reprezentovať zamestnávateľov s takmer 350-tisíc zamestnancami, hlavne z materiálnej výroby, zo strojárskeho, z automobilového, energetického zväzu. Rovnako ako AZZZ sa má starať o zlepšovanie podnikateľského prostredia, no pracovať odlišným spôsobom. Bude chcieť participovať aj na tripartitnom procese. Podľa Hatinu má AZZZ príliš široké spektrum pôsobenia a nedostatočnú profesionálnu podporu.

25. máj 2022 02:58