spotrebitelskecentrum.sk
StoryEditor

V sídle Rapid lifu zasahujú kukláči, poisťovňa je v nútenej správe

15.06.2017, 09:30
Centrálna banka ešte v apríli upozornila, že poisťovňa sa účelovo vyhýba plneniu zmluvných podmienok voči klientom.

Na mieste je aj obrnené vozidlo Národnej banky Slovenska. Tá ešte v apríli upozornila, že poisťovňa sa účelovo vyhýba plneniu zmluvných podmienok voči klientom.

NBS však na jar dodala, že nemôže nariadiť poisťovni poistné plnenie a nespokojných klientov odkazovala na súd. Od 1. januára 2016 je poisťovňa v takzvanom režime dobrovoľného ukončenia činnosti. Inštitúcia oznámila, že prestáva uzatvárať nové zmluvy a do 1. januára 2019 musí ukončiť činnosť a vysporiadať všetky zmluvy.

Garbiarska ulica v Košiciach, kde sídli ​kontroverzná poisťovňa, sa nachádza na okraji Starého mesta. Ide o spojnicu relatívne rušných ulíc Komenského a Garbiarska. Neďaleko poisťovne sa nachádza domov dôchodcov.

Miestnych obyvateľov preto zasahujúce bezpečnostné zložky prekvapili. Na mieste ​videli kukláčov, ale aj uniformovaných policajtov či pracovníkov Národnej banky Slovenska vrátane označkovaného opancierovaného vozidla.

​Národná banka potvrdila, že vyhlásila nútenú správu. Dôvodom boli opakované zistenia, že poisťovňa Rapid life závažne ohrozuje práva klientov. „Poisťovňa tiež nekonala dobromyseľne a s náležitou starostlivosťou pri plnení nárokov klientov z poistných zmlúv. Poisťovňa Rapid Life sama oznámila, že má akútne problémy s likviditou,“ uvádza regulátor a dodáva, že nútená správkyňa Irena Sopková po prevzatí správy poisťovne rozhodla o prevoze dokumentov poisťovne a počítačového vybavenia do expozitúry NBS v Košiciach, kde boli zriadené priestory pre jej fungovanie. Nútená správkyňa bude vykonávať svoju činnosť v priestoroch centrálnej.Hlavnou úlohou nútenej správkyne, ktorá nahradila predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti, bude urýchlene zistiť skutočný stav záväzkov a pohľadávok poisťovne a zabezpečenie jej majetku. Nútená správkyňa musí tiež urýchlene preskúmať niektoré podozrenia z prípadov špekulatívneho prevodu majetku poisťovne na tretie osoby a vykonať kroky k prípadnému prinavráteniu takéhoto majetku späť do vlastníctva poisťovne.

Národná banka bude o stave v akom sa poisťovňa nachádza priebežne informovať.

25. máj 2022 21:13