StoryEditor

Inovatívny čin roka má svojich víťazov. V troch kategóriách

25.05.2017, 00:00

Víťazi tých najlepších inovácií, v troch kategóriách sú známi. Konkrétne inovácií produktov, procesov i služieb. 24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre bol už tradične udalosťou, počas ktorej vyvrchola aj súťaž o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2016. Počas desiatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá súťaž od začiatku organizuje, dostala do jubilejného desiateho ročníka 31 prihlášok. Hospodárske noviny boli mediálnym partnerom podujatia. 

Kategória Výrobková inovácia

Víťazom v kategórii Výrobková inovácia sa stal produkt spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ – Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG.  „Naša spoločnosť je lídrom v oblasti zvárania práve hliníkových zliatin v regióne východnej a strednej Európy. Máme dlhodobé skúsenosti a každoročne inovujeme naše produkty. Elektrónovolúčový zvárací technologický komplex slúži na zváranie hliníkových zliatin, ktoré sa potom využívajú ako súčiastka do nezávislých kúrení elektromobilov. Ocenenie je pre celý náš  tím, ktorý sa podieľa na inovácii. Táto technológia je jedna z najmodernejších na svete,“ povedal Peter Fodrek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Prvá Zváračská je profilovaná ako centrum výskumu high-tech technológií vo zváraní. Zamestnáva do sto pracovníkov, tri štvrtiny sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí pracujú v oblasti výskumu a vývoja. 

V roku 2016 rýdzo slovenská spoločnosť vybudovala prvý komplex, má kapacitu 100-tisíc kusov komponentov za rok, prvého júna 2017 uvádza do prevádzky druhý a v marci budúceho roku tretí komplex. Spolu bude mať kapacitu 300-tisíc komponentov. „Namontované do elektromobilov budú ,behať‘ po celom svete, od USA cez Japonsko až po Švédsko,“ s úsmevom tvrdí Fodrek. „Počítam, že záujem o elektromobily na celom svete bude veľký. V spolupráci s nemeckou firmou plánujeme rozšíriť naše kapacity tak, aby sme do roku 2020 boli pripravení dodávať komponenty v počte trištvrte milióna kusov. Zhruba toľko by malo byť vyrobených elektromobilov a hybridných vozidiel,“ povedal Peter Fodrek. Celá jej produkcia ide na export. „Pravdepodobne budeme rozširovať výrobu. Tým, že máme veľmi kvalitný tím ľudí, vieme robiť úplne nové veci, konkurencieschopné produkty. Určite si veríme, myslíme si, že by sme mohli mať úspech nielen v rámci Európy, ale aj globálny.“ 

Kategória Technologická inovácia

V kategórii Technologická inovácia získala ocenenie spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou STU za produkt Digitálne dvojča. Sova Digital pôsobí na trhu už viac ako 26 rokov. Koncept „digitálneho dvojčaťa“ je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta, a tie sa v digitálnej kópii spracujú. Výsledkom je optimalizované riadenie reálneho procesu. Digitálne dvojča samo osebe umožňuje meniť parametre modelu a analyzovať rôzne stavy, ktoré nastávajú v reálnej výrobe. Pracuje teda vždy s aktuálnymi informáciami, a  preto môže navrhnúť najlepšie riešenie pre vzniknutú situáciu. Aplikácia je vo výrobných procesoch relatívne rýchlo realizovateľná, nie je príliš nákladná a má veľký potenciál pre skvelé výsledky. Prináša zvyšovanie produktivity existujúcich procesov, odstraňovanie úzkych miest vo výrobe, znižovanie nákladov, pružnú reakciu na zmeny. „Myslíme si, že je to niečo na trhu momentálne dosť výnimočné a je to zaujímavé. Digitálne dvojča je súčasťou Priemyslu 4.0. Je to niečo reálne, s čím treba pracovať, čo treba implementovať vo firmách, aby sa firmy mohli posúvať, aby boli konkurencieschopnejšie,“ hovorí Martin Morháč, generálny riaditeľ Sova Digital. Ako vznikla spolupráca so Strojníckou fakultou STU v Bratislave?  „Pretože disponujeme veľmi dobre vybaveným laboratóriom prístrojovej a automatizačnej techniky, videli sme že digi dvojča má reálny cieľ a pristúpili sme na takúto tvorivú spoluprácu,“ hovorí profesor Cyril Belavý, riaditeľ Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF. Do projektu boli zapojení hlavne odborní asistenti, ale čiastočné úlohy boli riešené aj v rámci diplomových prác.

„Digitálne dvojča je pre určitý stupeň opakovanej činnosti, nie je to pre kusovú a jednorazovú výrobu, ale pre sériovosť, no nie úplne hromadnú. Trend, ktorý prichádza v oblasti výroby, znamená, že sa zmenšujú dávky – série vo výrobe. Zvyšuje sa premenlivosť výroby. Dvojča dokáže optimalizovať premenlivosť výrobných dávok, objednávok a optimalizovať výrobné procesy,“ vysvetlil prínos projektu Morháč. Význam spolupráce vidí profesor Belavý v tom, že šikovní študenti získavajú zručnosti prácou v laboratóriách špeciálnych predmetov. „Toto ocenenie je istá satisfakcia a povzbudenie do ďalšej práce. Keď sme vstupovali do projektu, nemysleli sme na ocenenie, išlo o to realizovať myšlienku, ktorá sa nám zdala veľmi zmysluplná a aktuálna,“ dodáva Belavý.

Kategória Inovácia služby

V kategórii Inovácia služby udelila komisia prvé miesto produktu Volkswagen Slovakia Management autobusových liniek. Komplexný informačný systém pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8 000 zamestnancov Volkswagen Slovakia na trojzmennú prevádzku z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie napríklad o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Na základe týchto informácii je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke. Výsledkom je predovšetkým plynulá produkcia bez výpadkov. Medzi dôležité ekologické faktory patrí najmä znižovanie emisií a kompletné odstránenie papierovej formy identifikácie zamestnancov pri nástupe do autobusov.  „Ako firma sa snažíme byť inovatívni vo všetkých oblastiach, výrobných aj nevýrobných. Používame najväčšiu 3D tlačiareň na kov na svete, ako prví v koncerne, ako prví v automobilovom priemysle, ale celá firma by nefungovala bez ľudí. My sme momentálne najväčší privátny zamestnávateľ, máme 12 300 zamestnancov. Už nám nestačí zamestnávať ľudí len z najbližšieho okolia, ale aj zo vzdialenejších regiónov. Zvážame až 8 000 ľudí denne do práce, je to 34 autobusov z regiónov do 100 kilometrov, od Skalice cez Myjavu, Trnavu, Nitru až po juh. V rámci Bratislavy jazdia ďalšie tri autobusy,“ komentuje dôvody projektu inovácie Martina Masaryková z Volkswagenu Slovakia.

Umiestnenie v kategórii Výrobková inovácia (firma/produkt)

1. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ – Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG.
2. EVPÚ, Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov 
3. VUKI, Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením.

Umiestnenie v kategórii Technologická inovácia
1. SOVA Digital, Digitálne dvojča
2. SAGA, Invertorové riadenie tavenia skla 
3. BIONT,Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení

Umiestnenie v kategórii „Inovácia služby“
1. Volkswagen Slovakia, Management autobusových liniek
2. KPS A-Z,Produktový balík služieb ECO & ENERGY INNOVATION
3. PROROZVOJ,  za Webový portál E-PRO

25. máj 2022 21:20