StoryEditor

Zváranie povýšili na high-tech biznis

30.05.2017, 00:00
Nový technologický komplex spĺňa najnovšie požiadavky vo zváraní elektrónovým lúčom. Novinka získala ocenenie Inovatívny čin roka.

Vo svete je málo firiem, ktoré zo zvárania urobili high-tech biznis. Takéto podniky sú predovšetkým v USA, Nemecku a Japonsku. V strednej a východnej Európe už tiež jedna je – Prvá zváračská. „Špičkové zváracie komplexy vyvíjame a vyrábame v našej spoločnosti, takže know-how je stopercentným vlastníctvom našej firmy,“ povedal nám generálny riaditeľ spoločnosti Prvá zváračská Peter Fodrek.

Zvára hliníkové zliatiny
Jedným z takýchto špičkových zváracích komplexov, ktoré táto bratislavská firma vyvinula, skompletizovala, uviedla na trh a aj sama používa, sa vyznačuje unikátnou technickou konštrukciou. Táto automatizovaná elektrónovolúčová linka je určená na zváranie hliníkových zliatin.

Jej označenie je komplikované a bežnému čitateľovi nezrozumiteľné – PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM 1G. Keď však povieme, že sa používa na zváranie hliníkových výmenníkov tepla pre nezávislé kúrenie elektromobilov, aj priemerne technicky zdatný motorista pochopí, o čo ide. Za túto zváraciu linku získala Prvá zváračská prestížne ocenenie rezortu hospodárstva – Inovatívny čin roka v kategórii výrobková inovácia.

Svetový trend
Využitie výmenníkov tepla určených pre nezávislé kúrenie v elektromobiloch je najnovší svetový trend. Pre majiteľa know-how v tejto oblasti poskytuje konkurenčnú výhodu na trhu a zvyšuje jeho exportnú schopnosť. Zariadenie s elektrónovým lúčom je určené na automatizované zváranie dielcov výmenníka tepla vo vákuových komorách. Linka sa dodáva so strednofrekvenčným energoblokom, pulznou reguláciou výkonu od 0 do 8 kilowattov a s urýchľovacím napätím 30 až 60 kilovoltov. Zváranie je plne automatizované s využitím riadiaceho systému.

V konštrukcii elektrónovolúčového zváracieho komplexu sa využíva nová koncepcia elektrónového kanóna. „Originálne je riešená sústava pre optické sledovanie elektrónovolúčových procesov vo vákuu. Programové vybavenie zváracieho komplexu umožňuje monitorovanie a riadenie 18 rozhodujúcich technologických parametrov zvárania,“ približuje Fodrek novú linku. Prvá zváračská ju zákazníkom dodáva „na kľúč“ spolu s technologickými postupmi zvárania.

Opis technológie
Dielce výmenníka tepla sa vyrábajú z hliníkových zliatin tlakovým liatím. Zváracie zariadenie je navrhnuté na dokonalé spojenie a upevnenie minimálne dvoch súborov výmenníka tepla. Ročne dokáže zvariť stotisíc komponentov. V ohnisku elektrónového lúča vzniká vysoká koncentrácia rýchlych elektrónov, ktoré pri dopade na zváraný spoj odovzdávajú svoju kinetickú energiu, čím v mieste styku spôsobia lokálny ohrev. Vplyvom toho dochádza k pretaveniu materiálu, a tým k vytvoreniu zvarového spoja. Samotné zváranie zahŕňa stehové zvarenie krytu, rebier a obvodové zvarenie krytu výmenníka tepla vrátane štyroch zvarov elektrónovým lúčom vo vákuu.

Plány s Nemcami
„V našej spoločnosti momentálne pracujú dve technologické zváracie komplexy uvedeného typu. V marci 2018 dáme do prevádzky tretí zvárací komplex,“ približuje plány Fodrek. Na export pôjde asi 300-tisíc zvarených komponentov. To však nie je všetko. „V spolupráci s nemeckou firmou plánujeme rozšíriť naše kapacity tak, aby sme do roku 2020 mohli dodávať do automobilov trištvrte milióna komponentov,“ dodal šéf Prvej zváračskej.
Nový zvárací komplex umožňuje výrazné zlacnenie výroby, ale aj zvýšenie počtu zvarených kusov v jednej pracovnej zmene o minimálne 50 percent.

Viac o Prvej zváračskej
Prvá zváračská je výskumno-vývojová spoločnosť. Zaoberá sa modernými technológiami zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov s využitím lasera, elektrónového lúča, oblúkových vysokoproduktívnych metód a plazmy. Má 90 pracovníkov, do výskumu ročne investuje okolo 300-tisíc eur.

23. jún 2022 12:50