Partnermi DLMU sú dnes (zľava) Štefan Detvai, Zoltán Ludik, Jakub Malý a Ladislav Udvaros.DLMU
StoryEditor

Príbeh jednej z najstarších advokátskych kancelárií: Vznikla v rovnaký deň, ako Slovenská republika, firmu postupne preberá nová generácia

31.12.2018, 13:10
Prvá generácia si pochvaľuje, že mladší kolegovia prinášajú do firmy nové skúsenosti.

Dátum jej založenia je zhodný s dátumom vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pred 26 rokmi – presne prvého januára 1993 – sa o zrod firmy postarali štyria právnici. V súčasnosti kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros (DLMU) patrí medzi väčšie slovenské advokátske kancelárie s najdlhšou tradíciou. Jej meno sa nachádza v renomovaných medzinárodných advokátskych zoznamoch ako Martindale-Hubbell, Legal 500, Legal Experts či Anwalt.de.

Traja zo zakladateľov – Štefan Detvai, Zoltán Ludik a Ladislav Udvaros – riadia firmu dodnes. Štvrtý partner Jozef Malý pred niekoľkými rokmi zomrel. Jeho priezvisko však medzi partnermi DLMU nájdete aj dnes – túto pozíciu prevzal po spoluzakladateľovi firmy jeho syn. „Našim klientom poskytujeme komplexný právny servis. Primárne sa venujeme obchodnoprávnej a občianskoprávnej agende, vrátane sporovej. Obracajú sa na nás firmy aj jednotlivci,“ hovorí pre HN Jakub Malý, jeden zo štyroch aktuálnych partnerov DLMU. Práve on sa podieľa na riadení kancelárie ako zástupca v poradí už druhej generácie advokátov.

Neistota za Mečiara

Štyria zakladatelia spoločnosti patria ku skutočným priekopníkom advokácie na Slovensku. Niektorí z nich stáli pri vzniku Slovenskej advokátskej komory. Štefan Detvai má v nej dokonca úplne prvé registračné číslo 0001.

Firma prešla počas 26 rokov existencie mnohými turbulentnými obdobiami. V 90. rokoch poznačila podnikateľské prostredie na Slovensku neistota, ktorá súvisela s vládnutím trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara. Zahraničné firmy sa v našej krajine udomácňovali len pomaly. Jedným z dôvodov bolo zaostávanie Slovenska v prístupovom procese do Európskej únie či Severoatlantickej aliancie.

Postupne sa však aj na Slovensku zavádzali západné štandardy v podnikaní, a to vrátane právneho odvetvia. Pomohlo to i kancelárii DLMU, na ktorú sa začalo obracať čoraz viac klientov nielen zo Slovenska, ale i spoza hraníc. „Dnes veľkú časť z nich tvoria zahraničné subjekty. Našim klientom poskytujeme služby s cezhraničným dosahom vďaka bohatej sieti medzinárodných kontaktov. Snažíme sa vyberať si len tých najlepších spolupracovníkov, udržujeme veľmi dobré vzťahy s domácimi aj zahraničnými kolegami a intenzívne s nimi spolupracujeme,“ vysvetľuje recept na úspech Jakub Malý.

Postupom rokov sa menilo na Slovensku aj konkurenčné prostredie. Do našej krajiny začali prichádzať zahraničné právnické giganty. S nimi dokáže DLMU bez problémov fungovať na jednom trhu. „Pre mnohé kancelárie pôsobiace v zahraničí sme stabilným partnerom na Slovensku, na ktorého sa s dôverou obracajú. Často však prichádzame do kontaktu aj s tými zahraničnými kanceláriami, ktoré majú na Slovensku svoje vlastné zastúpenie. Môžem povedať, že ide vždy o veľmi korektné a profesionálne interakcie,“ ubezpečuje syn spoluzakladateľa firmy.

Od medicíny k právu

Jakuba Malého podľa vlastných slov vždy priťahovalo právnické prostredie, hoci sa ako dieťa spočiatku nechcel stať právnikom. Najprv ho zaujímala medicína. Chcel byť lekárom, fascinovala ho anatómia. Neskôr na strednej škole ho to však začalo silno ťahať k humanitným vedám. „Právo a advokácia sú natoľko rozmanité, že poskytujú príležitosť venovať sa rôznym oblastiam. Často sme nútení naberať vedomosti a poznatky z iných vedných disciplín, napríklad aj z medicíny. To je na tejto práci veľmi zaujímavé.“

Prvá generácia si pochvaľuje, že mladší kolegovia prinášajú do firmy nové skúsenosti a učia tých starších využívať moderné technológie. Potvrdzuje to i Jakub Malý, ktorý strávil istý čas v zahraničí. Už na škole sa snažil priniesť do firmy DLMU inšpirácie a nápady z prostredia zahraničnej advokácie. „Považujem sa tak trochu za technofila. Veľmi sa mi páči, ako je výkon advokácie povedzme v Spojených štátoch elektronizovaný a implementácia technológii podporovaná aj zo strany profesijných organizácii, akou je napríklad Americká advokátska komora ABA.“

Aj preto je Malý presvedčený, že rozumne využité technológie prinášajú značnú pridanú hodnotu pre klientov ako i pre advokátov. Sám sa pritom v mnohých prípadoch stále radí so skúsenejšími kolegami. Právo totiž nie je vždy úplne exaktná veda. Preto je veľkou výhodou nahliadať na jeden problém z čo najväčšieho spektra strán a počuť čo najviac názorov.

To, ako majú jednotliví partneri podelenú prácu, závisí od špecifík konkrétneho prípadu. Napríklad Malý sa vo svojej praxi zameriava na problematiku fúzií a akvizícii, bankovníctva a poisťovníctva, zamestnaneckých systémov spoluúčasti a práva nehnuteľností.

Prostredie ako v rodine

Hoci DLMU stále funguje pod vedením troch pôvodných partnerov a syna štvrtého zakladateľa, v budúcnosti zrejme bude musieť prijímať aj cudzích ľudí. Nepôjde teda o rodinnú firmu v priamom slova zmysle. „V krajinách s vysokou pôrodnosťou by to za istých podmienok bolo možné, ale toľko príbuzných s právnickým vzdelaním nemáme (smiech). Rodinná firma však pre nás znamená prostredie, kde sa ľudia, ktorí pre ňu pracujú, cítia dobre, udržujú výborné priateľské a kolegiálne vzťahy, sú k sebe ohľaduplní a vychádzajú si v ústrety. Je jedným z našich cieľov udržať to aj po ďalšie obdobia,“ pripomína najmladší partner.

A kde vidí budúcnosť firmy o päť alebo desať rokov? „Chceme naďalej poskytovať klientom prvotriedne služby, reagovať na ich potreby, tvoriť pre nich hodnotu. Ak to znamená prijať ďalšie desiatky ľudí, určite to spravíme.“

Zahraniční klienti sa v 90. rokoch báli podnikať na Slovensku

Problémy alebo otázky, s ktorými sa na nás klienti obracajú, sú dnes komplexnejšie, tvrdí v rozhovore pre HN Zoltán Ludik, zakladajúci partner advokátskej kancelárie DLMU.

Vašu firmu ste zakladali pred 26 rokmi, v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky. Mali ste už vtedy skúsenosti z právnickej oblasti?
V tom čase sme už boli všetci právnici s praxou. Niekoľkí z nás pôsobili ako advokáti aj pred zmenou režimu v roku 1989. Po páde režimu však vznikla úplne nová situácia. Nastali nové podmienky, ktoré sa blížili k západným štandardom. V tom období sa rodila nová advokácia a časť z našich zakladajúcich partnerov bola pri tom – podieľali sa na vypracovaní návrhu znenia zákona o advokácii a stáli pri vzniku Slovenskej advokátskej komory. Určite sme však získavali nevyhnutné skúsenosti, ako to funguje v civilizovanom svete. Pred tým, ako sme v roku 1993 založili DLMU, sme s kolegami Lacom Udvarosom a Jožkom Malým pôsobili ako advokátska kancelária Udvaros Ludik Malý.

V tom čase sa právne prostredie na Slovensku ešte len vyvíjalo. S akými problémami a prekážkami ste najviac bojovali?
Zmena spoločenských pomerov začiatkom 90. rokov priniesla so sebou obdobie veľmi rýchlych zmien. Právne predpisy sa menili často a rýchlo. Ich kvalita bola mnohokrát diskutabilná, čo vyvolávalo značnú neistotu. Za zmienku určite stojí fakt, že založiť obchodnú spoločnosť, previesť obchodný podiel alebo vykonať iné zmeny bolo v minulosti otázkou mesiacov. Kontakty boli spravidla vedené cez Prahu ako hlavné mesto bývalej federácie.

To sa po osamostatnení našej krajiny zmenilo...
Áno, po rozdelení nastala zaujímavá situácia. Firmy, ktoré chceli pôsobiť ďalej aj na území Slovenska, boli nútené v krátkom čase zakladať dcérske spoločnosti alebo iné entity. Pre nás ako advokátov to bolo určitou výzvou. Naši klienti nás často poverili výkonom funkcie štatutárnych orgánov. Chceli tak získať istotu, že táto funkcia bude vykonávaná obozretne a v súlade s právnym poriadkom.

Väčšina obdobia 90. rokov bola poznačená vládou trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara. Dnes sa o tejto ére hovorí ako o divokých deväťdesiatkach. Zasiahol tento fakt nejakým spôsobom do vášho podnikania?
Bolo to búrlivé obdobie, ktoré by sa dalo charakterizovať jedným slovom – neistota. A to nielen ako opak takzvanej právnej istoty. Zahraniční partneri a klienti mali obavy, mnohokrát odôvodnené, či sa vôbec na Slovensku oplatí investovať a podnikať. Chceli vedieť, aké sú záruky, že ich práva budú garantované.

Pocítila vaša firma túto situáciu?
Samozrejme. Imidž Slovenska v zahraničí nebol dobrý. Našu krajinu mnohí vnímali ako čiernu dieru v strednej Európe. Obávali sme sa, že naše začlenenie do západných štruktúr ako Európska únia a Severoatlantická aliancia nebude možné. Bolo to vyčerpávajúce, keďže na jednej strane sme sa snažili poskytovať prvotriedne služby našim klientom a na strane druhej našu snahu podkopávali signály, ktoré vysielala do zahraničia vtedajšia garnitúra. V zahraničí ich prijímali veľmi citlivo.

Kto bol v tom čase pre vás najtypickejším klientom?
Okrem domácich firiem a jednotlivcov sme zastupovali prevažne klientov, ktorí prišli na Slovensko zo zahraničia s úmyslom podnikať. Slovensko bolo pre nich veľkou neznámou. Najprv to boli predovšetkým jednotlivci, malí podnikatelia. Po nich nasledovali väčšie organizácie a etablované nadnárodné spoločnosti. Zaujímavé bolo, že niektoré firmy si chceli len zabezpečiť akúsi fyzickú prítomnosť na Slovensku do budúcnosti.

V čom sa zmenila vaša práca a klientela v porovnaní so začiatkom podnikania?
Nároky a požiadavky sú o niečo vyššie. Problémy alebo otázky, s ktorými sa na nás klienti obracajú, sú dnes komplexnejšie. Klienti majú viac skúseností s podnikaním a sú lepšie zorientovaní. Na Slovensku pôsobí veľa dobre etablovaných firiem zo zahraničia, ktoré zamestnávajú mnoho slovenských vedúcich pracovníkov a členov manažmentu. Nebolo tomu vždy tak. Tieto funkcie zastávali v minulosti prevažne cudzinci. Očakávania klientov sú však v zásade tie isté ako v minulosti – vybaviť vec spoľahlivo a efektívne.

Spomeniete si na najzaujímavejšie právne prípady, ktoré ste počas 26-ročnej existencie firmy viedli?
Ešte za bývalého režimu sme počúvali takzvané zakázané stanice. S jeho pádom prišla okrem iného aj vytúžená sloboda prejavu. Netrvalo však dlho a bolo potrebné sa za tieto práva znovu zasadzovať. Keď ma zástupcovia istého známeho zahraničného rozhlasového média požiadali, aby som im pomohol pri zápase so šikanóznym správaním zo strany vtedajšej vládnej moci, neváhal som a prevzal ich zastúpenie.

Predpokladám, že takýchto prípadov ste mali mnoho...
Samozrejme, za tých 26 rokov som sa určite stretol s mnohými zaujímavými, komplikovanými, ale aj zábavnými a kurióznymi prípadmi. Sme však viazaní profesnou mlčanlivosťou, takže sa nemôžem podeliť o detaily.

Dnes firmu preberá nastupujúca generácia. Čo priniesla do podnikania?
Nové skúsenosti a poznatky, iný pohľad na niektoré problémy a výzvy. Naši mladší kolegovia nás naučili využívať moderné technológie, navrhujú riešenia ich implementácie. Je to pekná symbióza.

Vďaka čomu ste zvládli príchod nových veľkých zahraničných právnych kancelárií?
Nejako zásadne sme to nepocítili. Samozrejme, advokátskych kancelárii je násobne viac ako v minulosti a každým rokom pribúdajú. Keďže však rastie aj ekonomika, akosi prirodzene sa to vyrovnáva. Koniec koncov, máme voľný trh. Medzi našich klientov patria aj veľké firmy, ktoré by sa kedykoľvek mohli obrátiť na iných. Prejavujú však dôveru nám, čo si veľmi vážime.

Firmu ste zakladali štyria partneri. Čo vám pomohlo zvládnuť všetky problémy v podnikaní?
Zo štyroch zakladajúcich partnerov Štefan Detvai, Zoltán Ludik, Jozef Malý, Ladislav Udvaros sa traja dodnes aktívne podieľame na vedení a vykonávame advokátsku prax. Žiaľ, môj najlepší priateľ a krstný otec mojich detí Jožko Malý už nie niekoľko rokov medzi nami. Boli to práve výborné priateľské a kolegiálne vzťahy, ktoré pomohli prekonať mnohé výzvy a neľahké chvíle.01 - Modified: 2023-10-26 22:00:00 - Feat.: - Title: Advokát LEXANTE JUDr. Červený: Chceme sa stať lídrom na Slovensku 02 - Modified: 2023-04-07 22:00:00 - Feat.: - Title: Nový generačný stret? Nechajte si tie rozumy 03 - Modified: 2023-01-03 06:00:00 - Feat.: - Title: Úrady verejného zdravotníctva: Skúsení ľudia odchádzajú do dôchodku. Mladí o túto prácu nemajú záujem 04 - Modified: 2023-01-02 09:22:12 - Feat.: - Title: Úrady verejného zdravotníctva čelia generačnej výmene, tvrdí Mikas. Mladí o prácu nemajú záujem 05 - Modified: 2019-07-18 13:15:03 - Feat.: - Title: Ako komunikovať s bankou pri generačnej výmene
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/generacna-vymena, menuAlias = generacna-vymena, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
13. február 2024 04:19