StoryEditor

Investície do zdravotníctva

09.12.2021, 23:00

Od vzniku svetovej vírusovej krízy možno sledovať nárast uvedomenia si významu zdravia všetkých ľudí. Sme svedkami toho, že ak zlyhá starostlivosť o zdravie alebo ak je nedostatočná, dochádza k zlyhávaniu takmer všetkého, teda celého ekonomického reprodukčného procesu a spoločenskej nadstavby. Čo viedlo k vzniku tejto komplexne veľmi zložitej situácie v oblasti zdravotníctva?

Je všeobecná zhoda v tom, že hoci verejné zdravotníctvo je jedným z najdôležitejších sektorov, bolo dlhodobo podcenené a finančne poddimenzované takmer na celom svete.

V súčasnosti takmer každá dôležitá oblasť v spoločenskej nadstavbe čelí nedostatku finančných zdrojov. Do ktorých oblastí je najlepšie a najefektívnejšie orientovať verejné investície? Na základe súčasného nepriaznivého vývoja a možného ďalšieho výskytu a šírenia nových mutácií COVID-19 odpoveď by nasmerovala investície jednoznačne do oblasti zdravotníctva vrátane prevencie.

Svetová vírusová kríza odhalila, ako jednotlivé štáty boli a sú naďalej zraniteľné na symetrické šoky z vonkajšieho prostredia, akým bol a naďalej zostáva COVID-19.

Renomované menovo-finančné a ekonomické inštitúcie poukazujú na vysokú efektívnosť a účinnosť investovania do zdravotníctva zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Zdôrazňujú, že ak by všetky štáty skupiny G20 zo svojich verejných rozpočtov spoločne vyčlenili do zdravotníctva v najbližších piatich rokoch každoročne sedem miliárd dolárov (celkovo 35 miliárd), tak v priebehu nasledujúcich piatich rokov možno očakávať, že svetový hospodársky rast by sa mohol zvýšiť o 16 biliónov dolárov.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v súčasnosti je najvhodnejšie investovanie do oblasti zdravotníctva.

Pre súčasný vývoj civilizácie sú charakteristické vysoko nepredvídané riziká a hrozby. Klimatická zmena a zmena prírodných podmienok môže výraznou mierou negatívne ovplyvniť potenciálne rýchle šírenie nových epidémií a pandémií. Preto v nastúpenom veľmi náročnom procese transformácie by jednou z najdôležitejších priorít pre realizátorov hospodárskych politík malo byť zdravotníctvo.

Aké ponaučenie si môžeme zobrať od vzniku COVID-19 až po súčasnosť? Na základe súčasného stupňa poznania možno konštatovať, že mentálne a fyzické zdravie je základom všetkých členov spoločnosti.

Preto sa javí viac ako potrebné čo najviac investovať efektívne do zdravotníctva. Orientácia na kvalitné verejné zdravotníctvo je základom pre udržateľný, inkluzívny a stabilný život všetkých ľudí na našej planéte.

Ak by štáty G20 vyčlenili do zdravotníctva každoročne sedem miliárd, tak by sa v piatich rokoch mohol rast zvýšiť o 16 biliónov dolárov.

21. máj 2022 09:07