StoryEditor

DPH v únii -- pravidlá a výnimky

28.02.2006, 23:00

Nedávno médiá informovali verejnosť o dohadovaní sa ministrov financií členských štátov EÚ o ďalšom uplatňovaní výnimiek zo sadzieb DPH. Viaceré z týchto informácií boli nepresné, skreslené a svojím spôsobom pomiešali hrušky z jablkami, pretože evidentne splietali výnimky zo sadzieb DPH s regulárnymi zníženými sadzbami dane. Okrem toho mnohé príspevky v oznamovacích prostriedkoch, ale i vyjadrenia k tejto problematike, vyzneli tiež v tom zmysle, že DPH má stanovenú jednu, tzv. minimálnu sadzbu a akékoľvek uplatňovanie iných nižších sadzieb DPH predstavuje výnimky z tohto pravidla. To však nie je pravda.
Základné pravidlá pre DPH upravuje smernica rady č. 77/388/EHS. Zabezpečuje rovnaké pravidlá na uplatňovanie tejto dane v rámci spoločného trhu.
Výška sadzieb dane je však výlučne v kompetencii jednotlivých členských štátov. Ale uplatňované sadzby DPH nesmú byť nižšie ako ustanovuje smernica. Je však dôležité oboznámiť sa s textom smernice v znení jej nespočetných zmien a doplnkov, pretože pôvodný text smernice neustanovuje žiadnu výšku tejto dane. V úplnom znení smernice výšku sadzieb DPH upravuje článok 12, podľa ktorého majú členské štáty uplatniť na tovary a služby sadzbu dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 15 percent. Táto sadzba je základnou sadzbou dane, a nie "hornou", ako sa často nesprávne uvádza. Okrem toho môžu členské štáty uplatňovať až dve, nie však "dolné", ale znížené sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako päť percent. Tie sa vzťahujú iba na také tovary a služby, ktoré sú v prílohe H smernice. Sú to predovšetkým potraviny, dodávky vody, farmaceutické výrobky, preprava cestujúcich, knihy, noviny a iné periodiká, ale aj pohrebné služby vrátane dodávky súvisiacich tovarov či služby poskytované v súvislosti s čistením ulíc, odvozom odpadu a pod. Príloha H má 17 položiek. Zníženú sadzbu DPH možno pri dodržaní určitých podmienok uplatniť aj na dodávky zemného plynu a elektrickej energie, pričom tu výšku minimálnej sadzby DPH smernica neustanovuje. Treba pripomenúť, že na základe smernice rady č. 2003/96/ES obe komodity podliehajú aj spotrebnej dani. Čiže akékoľvek uplatnenie sadzby DPH nižšej ako 15 percent na tovary a služby neuvedené v prílohe H je výnimkou rovnako ako sadzby dane nižšie než päť percent uplatnené na tovary a služby uvedené v tejto prílohe. Takéto výnimky nemožno uplatniť svojvoľne bez súhlasu Európskej komisie. Podstatné je to, že uplatňovanie znížených sadzieb DPH na tovary a služby v prílohe H pri dodržaní minimálnej sadzby päť percent dane nie je žiadnou výnimkou a záleží len na vôli členských štátov. Preto snaha presadzovať nulovú sadzbu DPH nemá nádej na úspech, svedčí o neodbornosti, a predovšetkým o populizme.
To, o čom sa členské štáty nedávno sporili, je uplatňovanie výnimiek nad rámec spomenutých pravidiel. Takéto výnimky si staršie členské štáty presadili ešte pred harmonizáciou sadzieb DPH a niektoré nové členské štáty v rámci prístupových rokovaní. Rovnakou výnimkou, ktorá bola predmetom sporu, je aj uplatňovanie znížených sadzieb DPH na niektoré služby, ktoré nie sú v prílohe H v priebehu trojročného skúšobného obdobia s účinnosťou od 1. januára 2000, a to na základe smernice č. 1999/85/ES. Účelom výnimky bolo zistiť, či takéto daňové zvýhodnenie bude mať vplyv na dosiahnutie nových pracovných príležitostí alebo pozitívny účinok na potlačenie tieňovej ekonomiky. Niektoré členské štáty trvajú aj na ďalšom uplatňovaní tejto výnimky, prípadne sa snažili výnimky rozšíriť, napríklad Francúzsko na reštauračné stravovanie. Pochopiteľne, to sa nepáčilo novým členským štátom, a preto rovnako trvali na predĺžení výnimiek zo sadzieb DPH, ktoré dosiahli ešte v rámci svojich prístupových rokovaní. O tom, že to členské štáty nemyslia až tak vážne s dodržiavaním ustanovenia článku upravujúcim minimálne sadzby DPH, svedčí rozmanitosť uplatňovaných sadzieb tejto dane v rámci EÚ. Výšku sadzieb a ďalšie podrobnosti možno nájsť na stránke EÚ: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_2005_en.pdf.
Je to vecou týchto štátov a zrejme majú na to svoje politické dôvody. Rozhodne však nemožno tvrdiť, že rozdielnosť týchto sadzieb porušuje pravidlá voľného pohybu tovarov.
Autor je odborník na nepriame dane.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
29. január 2023 19:33