StoryEditor

Kríza dôvery znamená vyššiu kolísavosť trhov

17.12.2008, 23:00

Z dávnejších skúseností je zrejmé, že v čase kríz a neočakávaných informácií tradičné nástroje fundamentálnej či technickej analýzy finančného trhu zlyhávajú. Dominantným faktorom smeru a objemu obchodovania na finančných trhoch sa potom stáva psychológia masy investorov. Ako sa už viackrát ukázalo, z veľkej časti ide o investorov s pomerne nedokonalými informáciami, v dôsledku čoho pomerne ľahko podliehajú panike. Úspešným sa stáva ten, kto najlepšie odhadne reakciu trhu na neustále prúdiace informácie. Pritom často platí, že každá nová informácia neguje predchádzajúcu a spôsobuje zvrat vo vývoji ceny príslušného aktíva.
Uvedené charakteristické správanie investorov má v čase krízy za následok neúmerný nárast volatility prakticky na všetkých segmentoch finančného trhu. Toto tvrdenie ilustrujme na dvoch dôležitých segmentoch finančného trhu -- devízovom a akciovom trhu. V rámci devízového trhu sa zameriame na dva najviac obchodované  menové páry: EUR/USD a USD/JPY, avšak pozornosť obrátime aj na reprezentanta tzv. exotických mien -- juhoafrický rand, resp. menový pár USD/ZAR.
Pri všetkých troch menových pároch došlo v druhej polovici roku 2008 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k výraznému nárastu volatility. Oproti desaťročnému priemeru bola variabilita (meraná prostredníctvom jednoduchého ukazovateľa štandardnej odchýlky) priemerných denných kurzov EUR/USD a USD/JPY v čase od septembra 2008 po dnešný deň takmer dvojnásobná. V prípade menového páru USD/ZAR bol nárast variability denných aj týždenných výnosov ešte o 30 % vyšší. Potvrdzuje sa tak fakt, že aktíva tzv. emerging markets sú vystavené vplyvom rôznych šokov v oveľa vyššej miere, ako je to pri krajinách s rozvinutým finančným trhom. Medzi hlavné dôvody tejto závislosti treba zaradiť okrem nižšej likvidity na týchto trhoch aj už spomínanú informačnú asymetriu.
V dôsledku rastúcej neistoty a paniky tak v období september -- november rástol dopyt po USD ako najlikvidnejšom platobnom prostriedku. Pri pohľade na fundamentálne faktory bol však trend apreciácie USD oproti EUR paradoxný, keďže sa v USA v porovnaní  s eurozónou  vo všeobecnosti očakávajú o niečo tvrdšie dosahy súčasnej depresie. Navyše, pri pohľade na aktuálnu výšku základných úrokových sadzieb je priestor amerického Fedu (v porovnaní s ECB) na ďalšiu stimuláciu ekonomiky prostredníctvom tradičných menovopolitických nástrojov doslova mizivý. Pripomeňme, že väčšina "emerging" ekonomík (vrátane JAR) bude podľa súčasných predpokladov v nasledujúcom roku čeliť skôr spomaleniu rastu ako recesii.
V prípade akciového trhu sa zameriame na "benchmark" index S&P´s 500. Tento burzový index zaznamenal v porovnaní s uvedenými menovými pármi ešte výraznejší nárast volatility, keďže variabilita denných výnosov je od začiatku septembra v porovnaní s desaťročným priemerom takmer štvornásobná. V prípade týždenných výnosov možno hovoriť o trojnásobnom náraste variability.
Je zrejmé, že dosahy finančnej krízy na reálne ekonomiky nepominú skôr, kým sa aspoň čiastočne neobnoví absentujúca dôvera na finančnom trhu. Potvrdzuje sa tak výstižné prirovnanie finančného systému ako "krvného obehu" ekonomiky, v súčasnosti však trpiaceho značnou hypertenziou. Vychádzajúc z logiky tohto článku, viditeľným prejavom obnovenia dôvery by malo byť aj zníženie volatility cien aktív na finančnom trhu. Doterajší vrchol volatility pri uvedených menových pároch bol na prelome októbra a novembra. Mierne zníženie volatility možno v posledných dňoch pozorovať aj pri indexe S&P´s 500. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia turbulencií a krátkej recesie na prelome tisícročí ukazujú, že k znižovaniu volatility na nami sledovaných trhoch dochádzalo len veľmi pozvoľna. Preto nemožno vylúčiť opätovnú eskaláciu turbulencií na uvedených trhoch a prekonanie doterajších rekordov denných zmien. Najmä pri krátkodobom investičnom horizonte preto treba zachovávať ostražitosť.

Miloš Hofreiter, analytik RITRO Finance

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
27. november 2022 10:51