StoryEditor

Trafil klinec po hlavičke

05.06.2009, 00:00

Vláda pokračuje v plánovaní širokorozchodnej železnice. Schválila investíciu do spoločného podniku rakúskych, ukrajinských, slovenských a ruských železníc. I napriek súčasnému tretinovému využitiu kapacity železnice so štandardným rozchodom. Argumenty pre obhajobu tohto projektu sa zháňajú ťažko, a to dokonca tak ťažko, že minister dopravy Ľubomír Vážny spochybnil hneď na začiatku prácu novej spoločnosti, ktorá má výhodnosť projektu ohodnotiť. Svojím výrokom trafil klinec po hlavičke: "Ak budú vyriešené tovarové toky, bezpečnosť tranzitu, cena za dopravnú cestu, tak sa dá štúdia pomerne jednoznačne vypočítať. Jedinou neznámou bude, či budú narastať objemy tovarov, ako predpokladáme, a či v rokoch 2017 a 2018 bude naplnená naša železnica, ako predpokladáme pri raste tovarových tokov."

Samotnú hodnotiacu spoločnosť by sme teda vôbec nepotrebovali. Výnosnosť prepravy dokáže spočítať aj stredne postavený úradník na ministerstve dopravy, avšak za podmienky, že pozná prepravné toky. A to je kameň úrazu. Kto vie dnes odhadnúť toky tovarov, ktoré budú o desať rokov neskôr? V prvom rade, žiadny z odberateľov ani z dodávateľov dnes nevie povedať, čo bude o pol roka, nie to o rok.

Táto rozhodujúca informácia bude chýbať aj novozaloženej spoločnosti. De facto tak nemôže nič podstatné zistiť. Svoje stanovisko o ekonomickej návratnosti bude môcť podložiť len veľmi nepresnými odhadmi. Prijať rozhodnutie na takomto základe by bolo nevhodným riskovaním s peniazmi daňových poplatníkov. Aj preto je 1,5 mil. eur vložených do novej spoločnosti zbytočným plytvaním. Pritom ak by bola štúdia vypracovaná naozaj nezávisle, priniesla by výsledky, ktoré by pohľad na širokorozchodnú trať na Slovensku výrazne zmenili. Odhalila by biedny stav ukrajinského a ruského vozového parku a železničnej infraštruktúry, teda problémy, ktoré bránia efektívnemu využitiu súčasných kapacít slovenských železníc.

Radovan Ďurana

23. jún 2022 01:41